Thẩm quyền cho nghỉ hưu với công chức ngành Kiểm toán Nhà nước

15/08/2016 11:34 AM

Thẩm quyền giải quyết chế độ nghỉ hưu với công chức, viên chức ngành Kiểm toán Nhà nước (KTNN) được quy định tại Quyết định 1416/QĐ-KTNN ngày 10/8/2016. Theo đó:

Nguyễn Thạch

1. Tổng KTNN

- Thông báo, ký quyết định nghỉ hưu với công chức lãnh đạo cấp vụ, chuyên viên cao cấp và tương đương.

- Quyết định kéo dài thời hạn công tác theo quy định đối với công chức, viên chức KTNN đến tuổi nghỉ hưu.

2. Thủ trưởng KTNN khu vực, đơn vị sự nghiệp

- Đề nghị Tổng KTNN thông báo, ký quyết định nghỉ hưu với lãnh đạo cấp vụ; chuyên viên cao cấp và tương đương thuộc đơn vị quản lý.

- Thông báo, ký quyết định nghỉ hưu với lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên chính và tương đương trở xuống thuộc đơn vị quản lý và báo cáo kết quả lên Tổng KTNN.

3. Thủ trưởng đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành, KTNN chuyên ngành đề nghị Tổng KTNN thông báo và quyết định nghỉ hưu với công chức thuộc đơn vị quản lý.

4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thông báo và ký quyết định nghỉ hưu đối với công chức KTNN theo quy định.

Quyết định 1416/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,796

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:40 | 31/07/2021 Quyết định 3646/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2.
  • 17:37 | 30/07/2021 Thông tư 12/2021/TT-NHNN về mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu.
  • 16:08 | 30/07/2021 Quyết định 1373/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"
  • 09:40 | 30/07/2021 Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và Thông tư 02/2016/TT-BXD.
  • 16:40 | 28/07/2021 Nghị định 76/2021/NĐ-CP về quy định tiêu chí phân loại cảng biển.
  • 15:13 | 27/07/2021 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai.
  • 13:38 | 27/07/2021 Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.
  • 06:37 | 26/07/2021 Nghị định 75/2021/NĐ-CP về việc quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
  • 05:25 | 26/07/2021 Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:19 | 24/07/2021 Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL về việc quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn