Điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2016

15/08/2016 08:55 AM

Quốc hội ban hành Nghị quyết 22/2016/QH14 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2016 và thông qua Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2017.

Nguyễn Sáng

Theo đó, Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2016 được điều chỉnh như sau:

- Bổ sung vào Chương trình các dự án:

+ Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp;

+ Luật quy hoạch;

+ Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án;

+ Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Đưa ra khỏi Chương trình các dự án:

+ Luật năng lượng nguyên tử (sửa đổi), Luật chứng thực;

+ Luật biểu tình, Luật về máu và tế bào gốc.

Đồng thời, Nghị quyết cũng thông qua Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2017 bao gồm: Trình Quốc hội thông qua 24 dự án và xin ý kiến 14 dự án Luật, Nghị quyết.

Nghị quyết 22/2016/QH14 được thông qua ngày 29/7/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,924

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:40 | 31/07/2021 Quyết định 3646/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2.
  • 17:37 | 30/07/2021 Thông tư 12/2021/TT-NHNN về mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu.
  • 16:08 | 30/07/2021 Quyết định 1373/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"
  • 09:40 | 30/07/2021 Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và Thông tư 02/2016/TT-BXD.
  • 16:40 | 28/07/2021 Nghị định 76/2021/NĐ-CP về quy định tiêu chí phân loại cảng biển.
  • 15:13 | 27/07/2021 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai.
  • 13:38 | 27/07/2021 Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.
  • 06:37 | 26/07/2021 Nghị định 75/2021/NĐ-CP về việc quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
  • 05:25 | 26/07/2021 Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:19 | 24/07/2021 Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL về việc quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn