Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Chủ tịch UBND xã có quyền phạt VPHC trong lĩnh vực thống kê

10/08/2016 14:01 PM

Từ ngày 01/7/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 03 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Nhị Trinh

Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định số 95/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định mức phạt đối với các hành vi vi phạm về sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê, cơ sở dữ liệu hành chính như sau:

- Phạt tiền từ 07 triệu đến 10 triệu đồng với hành vi khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê của các chỉ tiêu thống kê, thông tin thống kê chưa được công bố.

- Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng với hành vi:

+ Sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính không vì mục đích thống kê

+ Cung cấp dữ liệu hành chính cho bên thứ ba khi không được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý cơ sở dữ liệu.

Nghị định 95/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 79/2013/NĐ-CP .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,063

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức quốc hội số 65/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/7/2021, Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 60/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án số 58/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Giám định tư pháp sửa đổi số 56/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn