Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Hướng dẫn hoán đổi trái phiếu Chính Phủ

15/11/2011 16:55 PM

Ngày 09/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 150/2011/TT-BTC áp dụng cho KBNN, chủ sở hữu trái phiếu (TP) bị hoán đổi, Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Hà Nội, Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ms. Huyền Trang

Thông tư hướng dẫn việc hoán đổi trái phiếu (HĐTP) Chính phủ và đăng ký, lưu ký, niêm yết đối với TP hoán đổi. Theo đó, HĐTP là việc cùng mua, cùng bán 02 mã TP khác nhau của cùng một chủ thể phát hành tại cùng một thời điểm với mục tiêu cơ cấu lại danh mục TP. Đối với TP bị hoán đổi phải đảm bảo các điều kiện: đang được niêm yết trên SGDCK Hà Nội, còn kỳ hạn từ 01 năm trở lên; không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch đảm bảo tại thời điểm hoán đổi. Riêng TP được hoán đổi là TP phát hành bổ sung, phải đảm bảo là loại TP đang được niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội. Trường hợp TP phát hành lần đầu phải đảm bảo kỳ hạn TP phát hành từ 01 năm trở lên.

Phí HĐTP do ngân sách TW đảm bảo và chi trả cho KBNN theo tỷ lệ tối đa 0,01% mệnh giá TP bị hoán đổi đã được hoán đổi thành công.

Thông tư có hiệu lực từ 24/12/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,769

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.
  • 07:45 | 25/02/2021 Công văn 1485/BGTVT-VT ngày 24/2/2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
  • 07:39 | 25/02/2021 Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn