Ban hành 07 bước thực hiện gói thầu EPC

06/08/2016 16:36 PM

Ngày 26/7/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC).

Khánh Huyền

Theo đó, gói thầu EPC được thực hiện theo quy trình gồm 07 bước như sau:

Bước 1: Người quyết định đầu tư hoặc người có thẩm quyền tiến hành phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế FEED.

Bước 2: Chủ đầu tư phê duyệt HSMT/HSYC.

Bước 3: Nhà thầu nộp HSDT/HSĐX.

Bước 4: Chủ đầu tư phê duyệt KQLCNT và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.

Bước 5: Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

Bước 6: Người có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật, còn đối với thiết kế bản vẽ thi công sẽ do chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền tiến hành phê duyệt.

Bước 7: Nhà thầu sẽ thực hiện hoặc chọn nhà cung cấp thiết bị, xây dựng.

Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ ngày 01/10/2016) không hướng dẫn áp dụng đối với trường hợp gói thầu có thể tách thành các gói thầu riêng biệt như thiết kế (E), cung cấp hàng hóa (P) và xây lắp (C).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 25,545

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn