Các trường hợp dừng chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn”

04/08/2016 16:58 PM

Kể từ ngày 15/8/2016, Thông tư 16/2016/TT-BTTTT quy định về việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” được cấp không thông qua đấu giá sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Ms.Thúy Vy

Theo đó, việc chuyển nhượng sẽ phải dừng thực hiện trong các trường hợp sau:

- Các bên tham gia chuyển nhượng có hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet.

- Tên miền chuyển nhượng bị phát hiện đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc đang bị xử lý vi phạm, bị tạm ngừng hoạt động, bị yêu cầu buộc thay đổi thông tin, bị yêu cầu buộc trả lại hoặc bị thu hồi.

- Có thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế về việc các bên tham gia chuyển nhượng gian dối khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế hoặc chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế.

- Bên nhận chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền theo quy định.

- Các bên tham gia chuyển nhượng có văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 3 Thông tư này.

Ngoài ra, Thông tư 16/2016/TT-BTTTT còn quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,623

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn