Hướng dẫn chi tiết về điều chỉnh tăng lương hưu

03/08/2016 09:02 AM

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 hướng dẫn thời điểm điều chỉnh tăng lương hưu theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP như sau:

Khánh Vi

- Thời điểm tăng 8% lương hưu được tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu

Ví dụ: Ông A, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2015 với mức lương hưu tại tháng 01/2015 là 5.200.000 đồng/tháng thì mức lương hưu sau điều chỉnh là: 5.200.000 x 1,08 = 5.616.000 đồng/tháng.

Thời điểm hưởng mức lương hưu 5.616.000 đồng/tháng được tính từ tháng 01/2015.

- Thời điểm điều chỉnh mức hưởng đối với người có mức lương hưu dưới 2.000.000 đồng/tháng được tính từ:

+ Tháng 01/2016 đối với người đang hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2016.

+ Từ thời điểm bắt đầu hưởng đối với người bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

Ví dụ: Ông C, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2016 với mức lương hưu tại tháng 01/2016 là 1.600.000 đồng/tháng.

Mức lương hưu sau điều chỉnh: 1.600.000 x 1,08 = 1.728.000 đồng/tháng.

Do mức lương hưu sau điều chỉnh thấp hơn 1.750.000 đồng/tháng, nên ông C thuộc đối tượng điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng là: 1.728.000 + 250.000 = 1.978.000 đồng/tháng.

Thời điểm hưởng mức lương 1.978.000 đồng/tháng được tính từ tháng 01/2016.

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,575

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn