Nội dung chương trình đào tạo phòng, chống khủng bố

29/07/2016 16:23 PM

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT hướng dẫn việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố bắt đầu có hiệu lực từ ngày 03/8/2016.

Ngọc Anh

Theo đó, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố được quy định bao gồm:

- Quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và pháp luật các nước về phòng, chống khủng bố;

- Biện pháp, phương pháp tổ chức thực hiện phòng, chống khủng bố;

- Kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ phòng, chống khủng bố;

- Kiến thức về hệ thống cơ quan thực hiện và tham gia phòng, chống khủng bố của Việt Nam và các nước trên thế giới;

- Quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện tham gia phòng, chống khủng bố.

Ngoài ra, Thông tư 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT cũng quy định Phòng, chống khủng bố là nội dung, học phần đào tạo chính thức của học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố các trường thuộc Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,534

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 14/10/2021 Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 07:30 | 13/10/2021 Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
  • 16:00 | 11/10/2021 Quyết định 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.
  • 07:00 | 09/10/2021 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 01/01/2022.
  • 17:00 | 08/10/2021 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
  • 16:00 | 08/10/2021 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu có hiệu lực từ 01/3/2022.
  • 14:00 | 08/10/2021 Quyết định 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.
  • 08:00 | 08/10/2021 Quyết định 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
  • 07:30 | 07/10/2021 Công văn 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021 về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ BHTN theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021.
  • 07:50 | 05/10/2021 Quyết định 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn