Chức danh và hệ số lương viên chức chuyên ngành Xây dựng

29/07/2016 14:25 PM

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng.

Khánh Huyền

Theo đó, chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng được phân hạng như sau:

- Nhóm chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư (KTS) hạng I; II và III;

- Nhóm chức danh nghề nghiệp thẩm kế viên (TKV) hạng I; II; III và IV.

Các chức danh này được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP (bảng 3), cụ thể:

- Chức danh KTS hạng I và TKV hạng I : hệ số lương từ 6,20 đến 8,00;

- Chức danh KTS hạng II và TKV hạng II: hệ số lương từ 4,40 đến 6,78;

- Chức danh KTS hạng III và TKV hạng III: hệ số lương từ 2,34 đến 4,98;

- Chức danh TKV hạng IV: hệ số lương từ 1,86 đến 4,06.

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV có hiệu lực từ ngày 12/8/2016.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,452

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:15 | 24/08/2019 Ngày 21/8/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 1048/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
  • 07:50 | 24/08/2019 Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.
  • 15:45 | 23/08/2019 Quy định 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.
  • 14:50 | 23/08/2019 Thông tư 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng.
  • 13:50 | 23/08/2019 Từ 01/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành.
  • 07:20 | 23/08/2019 Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.
  • 15:05 | 21/08/2019 Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  • 15:00 | 21/08/2019 Công văn 3000/BHXH-TTKT ngày 16/8/2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 08:20 | 21/08/2019 Thông tư 10/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2016/TT-NHNN về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng có hiệu lực từ 15/9/2019.
  • 07:50 | 21/08/2019 Quyết định 2314/QĐ-BCT ngày 31/7/2019 ban hành phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 và định hướng đến 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn