Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Trợ cấp người làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào

14/11/2011 10:16 AM

Ngày 09/11/2011, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ chính sách cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau 30/04/1975.

Ms. Thu Hà

Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng là 925.000đ/tháng và trợ cấp một lần 2.500.000đ/tháng đối với quân nhân, công nhân, người làm công tác cơ yếu tuyển dụng sau 30/4/1975 trực tiếp tham gia bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã xuất ngũ, thôi việc trước 01/04/2000, hoặc chuyển ngành trước 01/01/1995, hoặc thương binh nặng đang điều dưỡng.

Đối với công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức nhà nước; cán bộ xã phường; dân quân tự vệ, công an xã trực tiếp quản lý; thanh niên xung phong tập trung sau 30/04/1975 làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước 1/1/1995, hiện không hưởng chế độ hưu trí, mất sức... được hưởng trợ cấp một lần bằng 2.500.000đồng nếu có từ 2 năm trực tiếp tham gia chiến tranh và làm nhiệm vụ quốc tế trở xuống, từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,622

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn