Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Đề xuất giảm tiền thuê đất, sử dụng đất cho doanh nghiệp

10/06/2016 15:00 PM

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Quyết định 1239/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Xuân Ngọc

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ thực hiện một số nội dung quan trọng như sau:

- Nghiên cứu đánh giá những quy định của pháp luật về nghĩa vụ tài chính đất đai để đề xuất các giải pháp giảm tiền thuê đất, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi doanh nghiệp sử dụng đất trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Cải cách thủ tục hành chính trong việc tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đưa ra những cơ chế chính sách để giúp cho doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận đất sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Cho phép áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Quyết định 1239/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,498

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:38 | 28/01/2021 Công văn 383/BNV-CCHC ngày 28/01/2021 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.
  • 14:23 | 28/01/2021 Công văn 271/TCT-TTKT ngày 27/01/2021 giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
  • 14:14 | 28/01/2021 Công văn 384/BNV-CCHC ngày 28/01/2021 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ.
  • 11:05 | 28/01/2021 Quyết định 05/QĐ-NHNN ngày 06/01/2021 về việc ban hành Mẫu phiếu đánh giá và phương thức chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 28/01/2021 Quyết định 70/QĐ-NHNN ngày 21/01/2021 ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 09:45 | 28/01/2021 Quyết định 555/QĐ-BNN-TT ngày 26/01/2021 phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và 2030".
  • 07:30 | 28/01/2021 Thông tư 26/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 17:34 | 27/01/2021 Công văn 212/LĐTBXH-BĐG ngày 26/01/2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025.
  • 13:06 | 27/01/2021 Nghị định 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
  • 12:30 | 27/01/2021 Quyết định 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn