Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Thông báo tuyển dụng 55 thẩm phán cao cấp

08/06/2016 14:52 PM

Ngày 03/6/2016, Tòa án nhân dân Tối cao ban hành Công văn 317/TANDTC-TCCB về dự thi Thẩm phán cao cấp. Theo đó:

Lan Linh

- Chỉ tiêu tại Tòa án cấp cao Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng lần lượt là: 20, 20 và 15 (tổng chỉ tiêu là 55).

- Tiêu chuẩn, điều kiện đăng kí dự thi:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 4 (trừ điểm c), Khoản 5 (trừ điểm d) Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

+ Thời gian công tác còn từ đủ 5 năm trở lên, tính từ ngày 1/9/2016.

- Công chức đang công tác tại Tòa án cấp cao, đơn vị trực thuộc hoặc tòa án thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp cao nào thì khi trúng tuyển sẽ công tác tại Tòa án cấp cao đó.

- Công văn 317/TANDTC-TCCB quy định hồ sơ đăng ký dự thi là: 1 bộ (để trong túi bìa cứng 250x340x5mm) làm theo quy định tại Điều 9 Thông tư 02/2016/TT-TANDTC .

Đối với hồ sơ đã làm theo Công văn 175/TANDTC-TCCB thì không phải làm nữa mà lập danh sách trích ngang theo mẫu.

- Danh sách trích ngang và hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Tòa án tối cao (qua Vụ Tổ chức-Cán bộ) trước ngày 20/6/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,391

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:00 | 27/01/2021 Thông tư 06/2021/TT-BCA ngày 23/01/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip.
  • 16:55 | 26/01/2021 Quyết định 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi.
  • 16:37 | 26/01/2021 Quyết định 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.
  • 10:00 | 26/01/2021 Thông tư 42/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
  • 09:50 | 26/01/2021 Quyết định 120/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả".
  • 09:30 | 26/01/2021 Nghị quyết 1177/NQ-UBTVQH14 bana hành Quy định về tổ chức đoàn của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH, VPQH và Đoàn ĐBQH viếng người từ trần.
  • 09:00 | 26/01/2021 Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số.
  • 08:46 | 26/01/2021 Quyết định 108/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  • 07:18 | 26/01/2021 Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
  • 16:23 | 25/01/2021 Quyết định 77/QĐ-BTTTT ngày 22/01/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TTTT.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn