Thông báo tuyển dụng 55 thẩm phán cao cấp

08/06/2016 14:52 PM

Ngày 03/6/2016, Tòa án nhân dân Tối cao ban hành Công văn 317/TANDTC-TCCB về dự thi Thẩm phán cao cấp. Theo đó:

Lan Linh

- Chỉ tiêu tại Tòa án cấp cao Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng lần lượt là: 20, 20 và 15 (tổng chỉ tiêu là 55).

- Tiêu chuẩn, điều kiện đăng kí dự thi:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 4 (trừ điểm c), Khoản 5 (trừ điểm d) Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

+ Thời gian công tác còn từ đủ 5 năm trở lên, tính từ ngày 1/9/2016.

- Công chức đang công tác tại Tòa án cấp cao, đơn vị trực thuộc hoặc tòa án thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp cao nào thì khi trúng tuyển sẽ công tác tại Tòa án cấp cao đó.

- Công văn 317/TANDTC-TCCB quy định hồ sơ đăng ký dự thi là: 1 bộ (để trong túi bìa cứng 250x340x5mm) làm theo quy định tại Điều 9 Thông tư 02/2016/TT-TANDTC .

Đối với hồ sơ đã làm theo Công văn 175/TANDTC-TCCB thì không phải làm nữa mà lập danh sách trích ngang theo mẫu.

- Danh sách trích ngang và hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Tòa án tối cao (qua Vụ Tổ chức-Cán bộ) trước ngày 20/6/2016.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,119

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
  • 15:15 | 17/09/2019 Quyết định 3171/QÐ-BVHTTDL ngày 13/9/2019 về việc thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.
  • 10:30 | 17/09/2019 Hướng dẫn 32/HD-VKSTC ngày 13/9/2019 về công tác quản lý các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.
  • 13:30 | 16/09/2019 Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng có hiệu lực từ 30/8/2019.
  • 11:30 | 16/09/2019 Thông tư 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019.
  • 11:30 | 16/09/2019 Thông tư 26/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Danh mục thuốc hiếm có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn