Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Năm 2016: Chính phủ vay thêm 452 nghìn tỷ đồng

08/06/2016 09:39 AM

Đây là nội dung của Kế hoạch vay trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định 1011/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 03/6/2016.

Quý Nguyễn

Theo đó, Chính phủ lên kế hoạch vay 452.000 tỷ đồng trong năm 2016, tương đương hơn 20 tỷ USD. Trong đó:

- Vay bù đắp bội chi là 254 nghìn tỷ đồng.

- Phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư là 60 nghìn tỷ đồng.

- Vay ODA, ưu đãi để cho vay lại là 43 nghìn tỷ đồng, đảo nợ khoảng 95 nghìn tỷ đồng.

Cũng trong năm nay, Chính phủ dự kiến dành 273,3 nghìn tỷ đồng (tương đương hơn 12 tỷ USD) để trả nợ, gồm:

- Trả nợ trực tiếp của Chính phủ bố trí trong dự toán NSNN là 154 nghìn tỷ đồng.

- Trả nợ vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại là khoảng 24 nghìn tỷ đồng và đảo nợ khoảng 95 nghìn tỷ đồng.

Quyết định 1011/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,860

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 23/01/2021 Quyết định 71/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.
  • 07:30 | 23/01/2021 Công văn 639/BGTVT-ATGT về tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2021 và kiểm soát tải trọng phương tiện, phòng chống va trôi trên đường thủy nội địa.
  • 17:00 | 22/01/2021 Quyết định 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020.
  • 15:00 | 22/01/2021 Quyết định 164/QĐ-BGTVT ngày 20/01/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ.
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn