Năm 2016: Chính phủ vay thêm 452 nghìn tỷ đồng

08/06/2016 09:39 AM

Đây là nội dung của Kế hoạch vay trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định 1011/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 03/6/2016.

Quý Nguyễn

Theo đó, Chính phủ lên kế hoạch vay 452.000 tỷ đồng trong năm 2016, tương đương hơn 20 tỷ USD. Trong đó:

- Vay bù đắp bội chi là 254 nghìn tỷ đồng.

- Phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư là 60 nghìn tỷ đồng.

- Vay ODA, ưu đãi để cho vay lại là 43 nghìn tỷ đồng, đảo nợ khoảng 95 nghìn tỷ đồng.

Cũng trong năm nay, Chính phủ dự kiến dành 273,3 nghìn tỷ đồng (tương đương hơn 12 tỷ USD) để trả nợ, gồm:

- Trả nợ trực tiếp của Chính phủ bố trí trong dự toán NSNN là 154 nghìn tỷ đồng.

- Trả nợ vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại là khoảng 24 nghìn tỷ đồng và đảo nợ khoảng 95 nghìn tỷ đồng.

Quyết định 1011/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,742

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:40 | 21/09/2019 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
  • 17:00 | 20/09/2019 Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.
  • 07:40 | 20/09/2019 Từ 21/10/2019, Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 15:30 | 18/09/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 13:30 | 18/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn