Đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

01/06/2016 08:11 AM

Ngày 22/4/2016, Thông tư 06/2016/TT-BKHCN quy định cấp Giấy đăng ký và Chứng chỉ hành nghề một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được ban hành. Theo đó:

Lan Linh

- Để được cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (Giấy đăng ký), tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có ít nhất hai nhân viên có Chứng chỉ hành nghề về loại hình dịch vụ theo nội dung đề nghị cấp giấy đăng ký.

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật, bao gồm, trang thiết bị, phương tiện và các quy trình kiểm soát, thực hiện dịch vụ bảo đảm an toàn bức xạ.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư 06/2016/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2016 và bãi bỏ các quy định liên quan đến cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ tại Quyết định 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,382

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:30 | 27/06/2022 Nghị định 10/2022/TT-BGTVT ngày 23/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
  • 11:30 | 27/06/2022 Quyết định 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
  • 08:30 | 27/06/2022 Thông tư 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
  • 02:00 | 27/06/2022 Nghị quyết 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
  • 14:00 | 25/06/2022 Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 .
  • 08:00 | 25/06/2022 Nghị định 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 về Quy chế làm việc của Chính phủ.
  • 07:38 | 25/06/2022 Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
  • 07:30 | 25/06/2022 Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  • 14:30 | 24/06/2022 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
  • 13:30 | 24/06/2022 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn