Điều kiện cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu

16/05/2016 16:07 PM

Ngày 05/5/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

Lan Linh

Theo đó, điều kiện để cá nhân được cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu được quy định như sau:

- Cá nhân tham dự tối thiểu 90% tổng thời lượng khóa bồi dưỡng được tham gia kiểm tra cuối khóa.

+ Hình thức kiểm tra: thi viết trong thời gian tối đa 180 phút, vấn đáp trong thời gian tối đa 30 phút và giảng thử trong thời gian tối thiểu 30 phút.

+ Nội dung kiểm tra: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư này.

- Cá nhân được cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Có điểm kiểm tra trung bình đạt mức tối thiểu 80% tổng số điểm của các môn thi, trong đó không có môn thi nào đạt dưới 70% số điểm tối đa của môn thi đó được đánh giá là “Đạt”.

Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và thay thế Thông tư 10/2010/TT-BKH .

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,950

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:45 | 22/10/2019 Nghị quyết 790/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 17/10/2019 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
  • 08:00 | 19/10/2019 Thông tư 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 sửa đổi Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
  • 08:35 | 18/10/2019 Từ 15/11/2019, Thông tư 43/2019/TT-BCA quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân có hiệu lực thi hành.
  • 08:00 | 18/10/2019 Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế có hiệu lực từ 05/11/2019.
  • 14:00 | 17/10/2019 Từ 01/12/2019, Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành.
  • 07:55 | 16/10/2019 Quyết định 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
  • 17:40 | 15/10/2019 Từ 10/12/2019, Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường có hiệu lực thi hành.
  • 09:05 | 15/10/2019 Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối có hiệu lực từ 25/11/2019.
  • 09:05 | 15/10/2019 Công văn 3799/BHXH-TCKT ngày 10/10/2019 về việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ câp thất nghiệp.
  • 09:00 | 15/10/2019 Quyết định 902/QĐ-BNV ngày 09/10/2019 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn