Tổng hợp Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 02 - 10/5/2016

26/04/2016 14:20 PM

Từ ngày 02 - 10/5/2016, nhiều Thông tư mới bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể:

Hoàng Hiệp

1. Thời gian tập sự nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên sẽ có hiệu lực từ ngày 06/5/2016.

Theo đó, thời gian tập sự trước khi được bổ nhiệm làm giáo viên, giảng viên của người trúng tuyển được quy định như sau:

- 6 tháng đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

- 9 tháng đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở và chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông.

- 12 tháng đối với chức danh nghề nghiệp giảng viên.

Trường hợp người trúng tuyển đã thực hiện giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng từ đủ 12 tháng trở lên thì không phải thực hiện thời gian tập sự.

Người trúng tuyển được người đứng đầu cơ sở giáo dục xem xét rút ngắn thời gian tập sự nếu có bằng tiến sĩ và đã tham gia giảng dạy trong thời gian làm nghiên cứu sinh.

2. Xác định hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình

Từ ngày 10/5/2016, Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, việc xác định này là để làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo Luật BHYT. Quy trình xác định đối tượng như sau:

- Hộ gia đình đăng ký tham gia BHYT làm Giấy đề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã để thẩm định.

- UBND cấp xã tiếp nhận Giấy đề nghị của các hộ gia đình và chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định.

- Thời gian từ khi tiếp nhận Giấy đề nghị của hộ gia đình đến khi hoàn thành công việc thẩm định, xác nhận đối tượng không quá 10 ngày làm việc.

3. Điều kiện dự tuyển đi học nước ngoài

Theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 06/5) thì công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đăng ký dự tuyển đi học nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khỏe tham gia khóa học ở nước ngoài.

- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Có văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của từng chương trình học bổng (CTHB) tương ứng.

- Đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ hoặc chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của từng CTHB.

- Trong độ tuổi theo quy định của từng CTHB.

- Nộp đầy đủ, đúng thời hạn hồ sơ và lệ phí tuyển sinh (nếu có).

- Đáp ứng quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu ứng viên là công chức, viên chức).

- Đáp ứng điều kiện cụ thể khác của từng CTHB.

Ưu tiên tuyển sinh ứng viên thuộc cơ quan, địa phương được ưu tiên đào tạo nhân lực, hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và đối tượng ưu tiên khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của từng CTHB cụ thể.

4. Thông tư 51/2016/TT-BTC sửa đổi danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (có hiệu lực từ ngày 02/5).

5. Thông tư 54/2016/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm (có hiệu lực từ ngày 05/5).

6. Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (có hiệu lực từ ngày 10/5).

7. Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư (có hiệu lực từ ngày 05/5).

MỌI VƯỚNG MẮC VỀ VẤN ĐỀ NÀY, VUI LÒNG GỬI TẠI ĐÂY, ĐỂ ĐƯỢC LUẬT SƯ TƯ VẤN CỤ THỂ.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,482

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:30 | 24/06/2022 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
  • 13:30 | 24/06/2022 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
  • 11:45 | 24/06/2022 Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII.
  • 11:11 | 24/06/2022 Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
  • 11:05 | 24/06/2022 Hướng dẫn 61-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
  • 11:00 | 24/06/2022 Hướng dẫn 60-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
  • 10:45 | 24/06/2022 Hướng dẫn 59/-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đẳng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.
  • 09:30 | 24/06/2022 Công văn 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19.
  • 09:15 | 24/06/2022 Hướng dẫn 17-HD/BTCTW ngày 05/5/2022 quy định một số nội dung về chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.
  • 08:30 | 24/06/2022 Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn