Lộ trình ban hành văn bản hướng dẫn Bộ luật dân sự 2015

24/03/2016 08:03 AM

Nội dung này được đề cập tại Quyết định 276/QĐ-BTP ban hành ngày 25/02/2016 về kế họach triển khai thi hành Bộ luật dân sự 2015 .

Ms. Kim Kiều
Cụ thể, việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành Bộ luật dân sự 2015 được thực hiện theo lộ trình như sau:

- Tháng 9/2017: hoàn thành xong nghiên cứu, đề nghị xây dựng Luật đăng ký tài sản.

- Tháng 10/2016: hoàn tất nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung các Nghị định về giao dịch bảo đảm.

- Tháng 12/2016: hoàn thành xong việc nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định về hụi, họ, biêu, phường.

Các hoạt động nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân và các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết khác dựa trên kết quả rà soát không quy định thời gian hoàn thành cụ thể.

Quyết định 276/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chia sẻ bài viết lên facebook 6,738

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
  • 15:15 | 17/09/2019 Quyết định 3171/QÐ-BVHTTDL ngày 13/9/2019 về việc thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.
  • 10:30 | 17/09/2019 Hướng dẫn 32/HD-VKSTC ngày 13/9/2019 về công tác quản lý các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.
  • 13:30 | 16/09/2019 Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng có hiệu lực từ 30/8/2019.
  • 11:30 | 16/09/2019 Thông tư 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019.
  • 11:30 | 16/09/2019 Thông tư 26/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Danh mục thuốc hiếm có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.
  • 13:30 | 14/09/2019 Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019.
  • 15:30 | 13/09/2019 Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
  • 15:20 | 13/09/2019 Quyết định 293/QĐ-CA ngày 09/9/2019 về việc công bố án lệ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn