Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Lộ trình ban hành văn bản hướng dẫn Bộ luật dân sự 2015

24/03/2016 08:03 AM

Nội dung này được đề cập tại Quyết định 276/QĐ-BTP ban hành ngày 25/02/2016 về kế họach triển khai thi hành Bộ luật dân sự 2015 .

Ms. Kim Kiều
Cụ thể, việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành Bộ luật dân sự 2015 được thực hiện theo lộ trình như sau:

- Tháng 9/2017: hoàn thành xong nghiên cứu, đề nghị xây dựng Luật đăng ký tài sản.

- Tháng 10/2016: hoàn tất nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung các Nghị định về giao dịch bảo đảm.

- Tháng 12/2016: hoàn thành xong việc nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định về hụi, họ, biêu, phường.

Các hoạt động nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân và các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết khác dựa trên kết quả rà soát không quy định thời gian hoàn thành cụ thể.

Quyết định 276/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,570

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn