Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Đã cập nhật Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016

23/03/2016 08:49 AM

Ngày 14/3/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 03/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT .

Phương Thảo
Theo đó, việc đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào đại học, cao đẳng hệ chính quy 2016 được quy định như sau:

- Thí sinh chỉ được ĐKXT đợt 1 tối đa vào 02 trường, mỗi trường không quá 02 ngành và không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong đợt xét tuyển.

- Thí sinh được ĐKXT các đợt bổ sung tối đa vào 03 trường, mỗi trường không quá 02 ngành và không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong từng đợt xét tuyển

- Đối với các trường xét tuyển theo nhóm trường thì thí sinh có thể đăng ký vào nhiều trường trong nhóm; số ngành đăng ký tối đa trong mỗi đợt xét tuyển được thực hiện theo quy định trên.

- Thời gian ĐKXT bắt đầu từ ngày 01/8 đến hết ngày 20/10 đối với hệ Đại học và đến hết ngày 15/11 đối với hệ Cao đẳng.

Thông tư 03/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,812

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.
  • 07:45 | 25/02/2021 Công văn 1485/BGTVT-VT ngày 24/2/2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
  • 07:39 | 25/02/2021 Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn