Bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam phải chịu “thuế tự vệ”

15/03/2016 09:41 AM

Từ ngày 25/3/2016, bột ngọt (mã HS: 2922.4220) nhập khẩu vào Việt Nam sẽ bị áp dụng biện pháp tự vệ chính thức theo Quyết định 920/QĐ-BCT .

Ms. Minh Nguyệt
Mặt hàng bột ngọt sẽ chịu thuế tự vệ toàn cầu dưới dạng thuế nhập khẩu bổ sung theo mức thuế cụ thể như sau:

- Từ 25/3/2016 - 24/3/2017: mức thuế tự vệ là 4.390.999 đồng/tấn.

- Từ 25/3/2017 - 24/3/2018: mức thuế tự vệ là 3.951.899 đồng/tấn.

- Từ 25/3/2018 - 24/3/2019: mức thuế tự vệ là 3.556.710 đồng/tấn.

- Từ 25/3/2019 - 24/3/2020: mức thuế tự vệ là 3.201.039 đồng/tấn.

- Từ 25/3/2020 trở đi: 0 đồng/tấn (nếu không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ).

Riêng các nước đang phát triển và kém phát triển có lượng xuất khẩu vào Việt Nam không quá 3% tổng lượng nhập khẩu vào Việt Nam sẽ được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức.

Kể từ ngày Quyết định 920/QĐ-BCT có hiệu lực, Tổng Cục hải quan sẽ áp dụng thu thuế nhập khẩu bổ sung với các mức thuế theo lộ trình nêu trên.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,308

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn