Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

04/11/2011 16:24 PM

Nhằm đơn giản hóa TTHC theo Đề án 30 của Chính phủ, ngày 31/10/2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 19/2011/TT-BTP sửa đổi một số quy định về bổ trợ tư pháp tại Thông tư 05/2008/TT-BTP , Thông tư 03/2008/TT-BTP và Thông tư 01/2010/TT-BTP

Ms. Huyền Trang

Theo đó, Thông tư bổ sung thêm thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL), cho phép khi có đủ căn cứ chứng minh người thực hiện TGPL vi phạm pháp luật về TGPL, hoặc vi phạm một trong các quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật trợ giúp pháp lý, hoặc buộc phải thay đổi theo pháp luật tố tụng thì người được TGPL gửi đơn nêu rõ lý do, căn cứ đề nghị thay đổi người TGPL và các giấy tờ liên quan đến tổ chức TGPL – nơi thụ lý vụ việc TGPL, thời hạn ra quyết định thay đổi không quá 3 ngày.

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi một số quy định về chứng thực điểm chỉ quy định tại TT 03/2008/TT-BTP . Người bị khuyết tật hoặc không biết ký có thể yêu cầu chứng thực điểm chỉ thay thế cho việc chứng thực chữ ký. Tuy nhiên, việc chứng thực điểm chỉ này không được áp dụng trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/12/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,612

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:05 | 26/11/2020 Quyết định 1923/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách.
  • 16:00 | 26/11/2020 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.
  • 14:20 | 26/11/2020 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.
  • 10:20 | 26/11/2020 Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.
  • 08:40 | 26/11/2020 Công văn 5077/BGDĐT-GDTC ngày 25/11/2020 về việc thực hiện nghiêm túc cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19”.
  • 08:30 | 26/11/2020 Quyết định 3767/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • 08:00 | 26/11/2020 Công văn 9854/VPCP-KSTT ngày25/11/2020 về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng.
  • 14:20 | 25/11/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về việc quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
  • 10:30 | 25/11/2020 Quyết định 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 10:20 | 25/11/2020 Quyết định 4886/QĐ-BYT ngày 23/11/2020 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn