Quy trình nộp thuế, phí, lệ phí và bão lãnh thuế

10/03/2016 16:52 PM

Quy trình nộp thuế, phí, lệ phí và bão lãnh thuế trên hệ thống cổng thanh toán điện tử theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016 như sau:

Thu Hiền
Khi nhận được thông điệp dữ liệu điện tử xác nhận nộp thuế, phí, lệ phí cho tờ khai hải quan hoặc thông điệp nộp phí, lệ phí cho cơ quan quản lý thu hoặc bảo lãnh thuế của Ngân hàng (NH), hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan kiểm tra, ghi nhận và gửi lại NH thông điệp xác nhận:

- Chấp nhận hoặc không chấp nhận thông điệp (trường hợp không chấp nhận sẽ có lý do gửi kèm).

- Hoặc thông báo lỗi nếu thông điệp vi phạm cú pháp, cấu trúc.

Nếu NH phát hiện sai sót trong giao dịch, có văn bản thông báo tới Tổng cục hải quan (TCHQ) và được sự chấp nhận của TCHQ cho phép hủy giao dịch sai sót, NH gửi yêu cầu hủy giao dịch nộp thuế, phí, lệ phí và bão lãnh thuế tới cổng thanh toán điện tử của TCHQ:

- Hệ thống của TCHQ kiểm tra thông điệp và phản hồi cho NH.

- Hoặc thông báo lỗi nếu thông điệp vi phạm cú pháp, cấu trúc.

Trường hợp không chấp nhận hủy TCHQ sẽ có văn bản thông báo lý do gửi kèm.

Quyết định 384/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 2924/QĐ-TCHQ ngày 03/10/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,540

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn