Bỏ quy định: NK hàng hóa trả chậm phải đăng ký khoản vay

08/03/2016 11:07 AM

Theo Thông tư 03/2016/TT-NHNN (có hiệu lực từ 15/4/2016), Khoản vay tự vay tự trả dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm (NKHHTC) không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng ký thay đổi Khoản vay nước ngoài.

Trọng Nhân
Theo đó:

- Các Khoản vay nước ngoài trung, dài hạn dưới hình thức NKHHTC đã được xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi Khoản vay nước ngoài trước ngày 15/4/2016 tiếp tục thực hiện theo các văn bản xác nhận đăng ký.

Đối với các nội dung thay đổi phát sinh sau ngày 15/4/2016, Bên đi vay thực hiện trên cơ sở thỏa thuận với bên cho vay, không cần thực hiện đăng ký thay đổi Khoản vay nước ngoài.

- Đối với các Khoản vay nước ngoài trung dài hạn dưới hình thức NKHHTC được ký hợp đồng trong vòng 30 ngày trước ngày 15/4/2016, Bên đi vay không cần thực hiện đăng ký Khoản vay nước ngoài.

Việc thực hiện rút vốn, chuyển tiền trả nợ và báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư 03/2016/TT-NHNN .

Thông tư 09/2004/TT-NHNN25/2014/TT-NHNN hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 03/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,714

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn