Quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ doanh nghiệp

03/03/2016 17:33 PM

Từ ngày 05/4/2016, trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BCA .

Ms. Tôn Trang
Theo đó, niên hạn cấp phát và sử dụng trang phục cho lực lượng bảo vệ như sau:

- Mũ kê pi, mũ cứng, mũ mềm, dây lưng, sao hiệu: 01 cái mỗi 03 năm.

- Quần áo mưa: 01 bộ mỗi 03 năm.

- Quần áo thu đông + ký hiệu và cấp hiệu đồng bộ, phù hiệu đồng bộ: 01 bộ mỗi 02 năm.

- Caravat: 01 cái mỗi 02 năm.

- Quần áo xuân hè + ký hiệu: 01 bộ mỗi năm.

- Áo sơ mi: 01 cái mỗi năm.

- Áo ấm + ký hiệu: 01 cái mỗi 04 năm.

- Giày da: 01 đôi mỗi năm.

- Bít tất: 02 đôi mỗi năm.

Tùy theo điều kiện thực tế và khí hậu của từng khu vực, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp chủ động quyết định cấp phát, sử dụng trang phục cho phù hợp.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhân viên bảo vệ phải sử dụng trang phục theo đúng quy định tại Thông tư này.

Xem chi tiết biểu mẫu trang phục của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tại Thông tư 08/2016/TT-BCA .

Chia sẻ bài viết lên facebook 7,037

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:40 | 21/09/2019 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
  • 17:00 | 20/09/2019 Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.
  • 07:40 | 20/09/2019 Từ 21/10/2019, Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 15:30 | 18/09/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 13:30 | 18/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn