Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Văn bản nổi bật về thuế thu nhập cá nhân, y tế, phí

29/02/2016 07:47 AM

Trong tuần qua (từ ngày 22 – 27/02/2016) , THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được nhiều văn bản nổi bật về thuế thu nhập cá nhân, y tế, phí… Đơn cử như sau:

Khánh Vi
1. Miễn thuế thu nhập cá nhân khi làm việc cho Liên hợp quốc

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 07/2016/QĐ-TTg về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Theo đó, cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có quốc tịch Việt Nam.

- Là nhân viên của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế xác nhận theo danh sách gửi cơ quan thuế.

Thu nhập miễn thuế của cá nhân theo Quyết định này là thu nhập từ tiền lương, tiền công do cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam chi trả.

Quyết định 07/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.

2. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài

Từ ngày 01/5/2016, việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo Quyết định 06/2016/QĐ-TTg .

Theo đó, Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có quốc tịch nước ngoài.

- Có hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hoặc với chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Các khoản thu nhập được miễn thuế tại Quyết định 06/2016/QĐ-TTg này là thu nhập trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

3. Hướng dẫn Thông tư 40/2015/TT-BYT về cơ sở khám, chữa bệnh

Ngày 25/02/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 978/BYT-BH hướng dẫn thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT về tuyến của một số cơ sở khám, chữa bệnh và sử dụng Giấy hẹn khám lại. Theo đó:

- Phòng chuẩn trị y học cổ truyền là cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã.

- Nhà hộ sinh, Nhà hộ sinh khu vực, Phòng khám chuyên khoa tư nhân là cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện.

- Bệnh viên chuyên khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa xếp hạng tương đương là cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện.

- Bệnh viện chuyên khoa tư nhân tương đương hạng I, tương đương hạng II là cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh.

- Bệnh viện chuyên khoa và Trung tâm chuyên khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (không có phòng khám đa khoa) là cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh.

- Bệnh viện chuyên khoa và Viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế (không có phòng khám đa khoa) là cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trung ương.

- Bệnh viện hạng I thuộc các Quân khu, Quân đoàn thuộc Bộ Quốc phòng là cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh.

- Đối với Bệnh viện đa khoa khu vực trên địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Tuyến của bệnh viện này được xác định theo Quyết định của Ủy ban nhân dân hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Hướng dẫn điều trị methadone trong các cơ sở cai nghiện ma túy

Từ ngày 18/02/2016, Quyết định 493/QĐ-BYT Hướng dẫn điều trị methadone trong cơ sở cai nghiện ma túy bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, việc điều trị bằng thuốc methadone tại các cơ sở cai nghiện ma túy được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Việc điều trị phải đúng chỉ định, quy trình, liều lượng để đảm bảo an toàn và hiệu quả tối đa cho học viên.

- Phải tư vấn giáo dục cho học viên về điều trị thay thế nghiện các CDTP bằng thuốc Methadone trước, trong và sau điều trị.

- Giám sát học viên uống Methadone hàng ngày.

- Không bắt đầu điều trị Methadone cho nữ học viên khi phát hiện có thai, trừ trường hợp phụ nữ mang thai đang được điều trị Methadone ngoài cộng đồng.

5. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Từ ngày 01/5/2016, Nghị định 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, mức phí đối với khai thác khoáng sản như sau:

- Mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô: 100.000 đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than 50 đồng/m3.

Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dâu thô (khí đồng hành): 35 đồng/m3.

- Khung mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản khác theo Biểu khung phí ban hành kèm theo Nghị định này.

- Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí đối với loại khoáng sản tương ứng quy định tại Biểu khung phí ban hành kèm theo Nghị định này.

Căn cứ mức phí quy định tại Biểu khung phí ban hành kèm theo Nghị định này, HĐND cấp tỉnh quyết định cụ thể mức thu phí Bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

Nghị định này thay thế cho Nghị định 74/2011/NĐ-CP .

6. Tăng mức vốn cho vay đối với thương nhân tại vùng khó khăn

Ngày 26/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 307/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Theo đó, mức vốn cho vay tối đa đối với thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan thuế tăng từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng.

Mức đảm bảo tiền vay cũng được điều chỉnh, cụ thể như sau.

+ Thương nhân vay vốn đến 50 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

+ Thương nhân vay vốn trên 50 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Quyết định 307/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/3/2016.

Quyết định này áp dụng cho những khoản vay được ký hợp đồng mới kể từ ngày 15/3/2016, không thực hiện cho vay bổ sung đối với dư nợ cũ của hợp đồng đã ký trước thời gian điều chỉnh mức cho vay theo Quyết định này.

7. Hồ sơ đăng ký thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán

Ngày 23/02/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 48/TANDTC-TCCB về việc đăng ký và lập hồ sơ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp; thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp.

Theo đó, hồ sơ đăng ký thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán gồm có:

- Đơn đăng ký dự thi.

- Sơ yếu lý lịch.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Bản sao băng tốt nghiệp ngành luật (từ cử nhân luật trở lên).

- Bản sao chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ xét xử (đối với thi tuyển chọn), quyết định bổ nhiệm thâm phán (đối với thi nâng ngạch).

- Văn bản nhận xet, đánh giá và đề nghị của cơ quan, đơn vi có thẩm quyền quản lý người đăng ký dự thi.

- Mỗi công chức tham gia dự thi làm hai bộ hồ sơ đựng trong bìa cứng kích thước 250 x 340 x 5 mm.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,957

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:35 | 16/01/2021 Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC ngày 13/01/2021 phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và TANDTC trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, TA điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách TTHC.
  • 08:30 | 16/01/2021 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.
  • 08:10 | 16/01/2021 Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.
  • 17:00 | 15/01/2021 Hướng dẫn 13/HD-VKSTC ngày 15/01/2021 công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021.
  • 16:45 | 15/01/2021 Hướng dẫn 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021.
  • 14:00 | 15/01/2021 Quyết định 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.
  • 07:10 | 15/01/2021 Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  • 17:00 | 14/01/2021 Thông tư 139/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân.
  • 11:00 | 14/01/2021 Công văn 98/LĐTBXH-NCC ngày 13/01/2021 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
  • 10:30 | 14/01/2021 Thông tư 12/2020/TT-BKHĐT ngày 28/12/2020 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn