Nội dung tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm 2016

28/01/2016 08:34 AM

Tổng cục thi hành án dân sự mới ban hành Công văn 204/TCTHADS-VP hướng dẫn về việc tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm. Theo đó, nội dung tổ chức bao gồm:

Xuân Ngọc
- Đảm bảo ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật.

- Tổ chức rà soát, phân loại các vụ việc thi hành án trọng điểm; thi hành án phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự; các vụ thi hành liên quan đến tín dụng, ngân hàng năm 2015 chuyển sang và thụ lý mới năm 2016.

- Đảm bảo 2016 hoàn thành chỉ tiêu thi hành xong đạt trên 70% về việc và 30% về tiền trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành.

- Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự tổ chức phân công công việc hợp lý, đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của cơ quan trước và sau ngày nghỉ Tết.

Xem chi tiết tại Công văn 204/TCTHADS-VP ngày 21/01/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,527

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 14/10/2021 Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 07:30 | 13/10/2021 Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
  • 16:00 | 11/10/2021 Quyết định 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.
  • 07:00 | 09/10/2021 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 01/01/2022.
  • 17:00 | 08/10/2021 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
  • 16:00 | 08/10/2021 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu có hiệu lực từ 01/3/2022.
  • 14:00 | 08/10/2021 Quyết định 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.
  • 08:00 | 08/10/2021 Quyết định 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
  • 07:30 | 07/10/2021 Công văn 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021 về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ BHTN theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021.
  • 07:50 | 05/10/2021 Quyết định 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn