Thu hồi giấy phép, thanh lý tài sản của TCTD

01/11/2011 16:01 PM

Ngày 28/10/2011, Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban hành Thông tư 34/2011/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép, Giấy phép VPĐD và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Ms. Minh Nguyệt

Theo đó, Thống đốc NHNN có thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy phép, NHNN giám sát thanh lý tài sản của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt; bản sao tiếng Việt, bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được cơ quan thẩm quyền chứng thực, hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện.

Nếu TCTD bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất thì thủ tục thu hồi Giấy phép thực hiện theo quy định về chia, tách, sáp nhập, hợp nhất TCTD. Nếu TCTD phá sản, NHNN thu hồi Giấy phép ngay sau khi NHNN có VB chấm dứt kiểm soát đặc biệt, hoặc chấm dứt áp dụng, hoặc không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà TCTD vẫn lâm vào tình trạng phá sản. Áp dụng pháp luật phá sản để thực hiện thanh lý tài sản, các trường hợp khác được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2011.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,801

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:54 | 10/12/2019 Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
  • 14:50 | 10/12/2019 Ngày 27/11/2019, Quốc hội thông qua Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.
  • 14:20 | 10/12/2019 Nghị quyết 100/2019/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV được thông qua ngày 27/11/2019.
  • 10:05 | 09/12/2019 Thông tư 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong CAND có hiệu lực từ 25/12/2019.
  • 09:50 | 09/12/2019 Từ 01/01/2021, Nghị quyết 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
  • 11:50 | 07/12/2019 Công văn 1519/QLCL-QLVBCC ngày 05/12/2019 về việc thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
  • 15:05 | 06/12/2019 Quyết định 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
  • 13:30 | 06/12/2019 Thông tư 30/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BYT hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh có hiệu lực từ 01/02/2020.
  • 10:50 | 06/12/2019 Từ 20/01/2020, Thông tư 31/2019/TT-BYT quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường có hiệu lực thi hành.
  • 14:42 | 05/12/2019 Công văn 4515/BHXH-TCCB ngày 29/11/2019 hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn