Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Thu hồi giấy phép, thanh lý tài sản của TCTD

01/11/2011 16:01 PM

Ngày 28/10/2011, Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban hành Thông tư 34/2011/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép, Giấy phép VPĐD và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Ms. Minh Nguyệt

Theo đó, Thống đốc NHNN có thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy phép, NHNN giám sát thanh lý tài sản của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt; bản sao tiếng Việt, bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được cơ quan thẩm quyền chứng thực, hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện.

Nếu TCTD bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất thì thủ tục thu hồi Giấy phép thực hiện theo quy định về chia, tách, sáp nhập, hợp nhất TCTD. Nếu TCTD phá sản, NHNN thu hồi Giấy phép ngay sau khi NHNN có VB chấm dứt kiểm soát đặc biệt, hoặc chấm dứt áp dụng, hoặc không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà TCTD vẫn lâm vào tình trạng phá sản. Áp dụng pháp luật phá sản để thực hiện thanh lý tài sản, các trường hợp khác được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,851

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức quốc hội số 65/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/7/2021, Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 60/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án số 58/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Giám định tư pháp sửa đổi số 56/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn