Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hướng dẫn người nộp thuế bổ sung hồ sơ

17/12/2015 09:43 AM

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế kèm theo Quyết định 2351/QĐ-TCT.

Hoàng Hiệp
Theo đó, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì công chức giải quyết hồ sơ lập Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ và trình lãnh đạo ký thông báo, đồng thời chuyển cho bộ phận HCVT để gửi cho người nộp thuế (NNT), cụ thể:

- Lập Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ (Mẫu 04A/TTHC) đối với trường hợp do lỗi của NNT nộp hồ sơ không đúng quy định.

- Lập Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ (Mẫu 04B/TTHC), trong đó thực hiện xin lỗi NNT đối với trường hợp do lỗi là của Cơ quan thuế.

Thời gian thực hiện công việc trên tối đa hai ngày làm việc kể từ ngày bộ phận giải quyết nhận được hồ sơ từ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Quyết định 2351/QĐ-TCT được ban hành vào ngày 11/12/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,111

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:38 | 05/12/2020 Quyết định 1688/QĐ-KTNN ngày 25/11/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2021.
  • 07:30 | 05/12/2020 Quyết định 1681/QĐ-KTNN ngày 24/11/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của KTNN.
  • 07:00 | 05/12/2020 Quyết định 2218/QĐ-BGTVT ngày 27/11/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
  • 14:20 | 04/12/2020 Công văn 188/TANDTC-PC ngày 03/12/2020 của TANDTC về việc triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 09:10 | 04/12/2020 Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
  • 09:00 | 04/12/2020 Thông tư 95/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
  • 08:00 | 04/12/2020 Thông tư 30/2020/TT-BCT ngày 26/11/2020 hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại.
  • 07:30 | 04/12/2020 Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế.
  • 07:10 | 04/12/2020 Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
  • 16:30 | 03/12/2020 Thông tư 6/2020/TT-BNV ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn