Ưu đãi mới cho công chức, người thu nhập thấp mua nhà ở xã hội

11/11/2015 07:43 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó:

Thanh Hữu
- Cán bộ, công chức, viên chức; người có thu nhập thấp… được cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

- Thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên và được vay với lãi suất ưu đãi.

- Để được vay với mức ưu đãi này thì hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có đủ vốn tối thiểu tham gia vào phương thức vay vốn theo quy định của Ngân hàng chính sách xã hội hoặc tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định;

+ Có nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ;

+ Có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đối với chủ đầu tư;

+ Có giấy đề nghị vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội;

+ Và các điều kiện khác tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP .

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/12/2015  và thay thế Nghị định 188/2013/NĐ-CP .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,029

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:05 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • 11:02 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 về bãi vỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 01/07/2022 Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 về ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • 08:36 | 01/07/2022 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 08:34 | 01/07/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024.
  • 08:32 | 01/07/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  • 08:30 | 01/07/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 07:50 | 01/07/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  • 07:40 | 01/07/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • 16:56 | 30/06/2022 Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn