Hướng dẫn về việc không tính tiền chậm nộp tiền thuế

07/11/2015 10:46 AM

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4558/TCT-QLN về việc không tính tiền chậm nộp tiền thuế.

Thu Hiền

Theo đó, việc không tính tiền chậm nộp tiền thuế có một số lưu ý sau:

- Về thông báo không tính tiền chậm nộp:

Sau khi kiểm tra, nếu người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiến chậm nộp thì cơ quan thuế ban hành thông báo chấp nhận không tính tiền chậm nộp (theo mẫu số 03/TCN kèm theo Công văn này).

Thông báo do Thủ trưởng cơ quan thuế ký, tại phần nơi nhận của thông báo sẽ được gửi cho người nộp thuế để biết, bộ phận kê khai – kế toán thuế và các bộ phận có liên quan khác để điều chỉnh tiền chậm nộp cho người nộp thuế.

- Về đối tượng không xem xét không tính tiền chậm nộp:

Nhà thầu phụ không được xem xét không tính tiền chậm nộp trong trường hợp nhà thầu chính ký hợp đồng với đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN):

  + Có giao một phần giá trị công việc cho nhà thầu phụ.

  + Được quy định cụ thể trong hợp đồng hay phụ lục hợp đồng.

  + Đơn vị sử dụng vốn NSNN không trực tiếp thanh toán cho nhà thầu phụ.

Xem thêm hướng dẫn tại Công văn 4558/TCT-QLN ngày 03/11/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,552

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 29/06/2022 Nghị quyết 50/2022/QH15 ngày 13/06/2022 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
  • 15:30 | 28/06/2022 Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.
  • 09:33 | 28/06/2022 Công văn 2194/TCT-KK ngày 23/06/2022 về tổ chức triển khai Nghị định 34/2022/NĐ-CP.
  • 09:30 | 28/06/2022 Công văn 2224/TCT-TVQT ngày 24/06/2022 hướng dẫn triển khai ứng dụng Quản lý tem điện tử giai đoạn 01.
  • 09:20 | 28/06/2022 Nghị quyết 63/2022/QH15 ngày 16/06/2022 về kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
  • 09:08 | 28/06/2022 Nghị quyết 62/2022/QH15 ngày 16/06/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
  • 09:00 | 28/06/2022 Nghị quyết 54/2022/QH15 ngày 16/06/2022 về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
  • 14:30 | 27/06/2022 Nghị định 10/2022/TT-BGTVT ngày 23/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
  • 11:30 | 27/06/2022 Quyết định 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
  • 08:30 | 27/06/2022 Thông tư 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn