Chi tiết Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

29/10/2011 11:20 AM

Ngày 27/10/2011, Chính Phủ ban hành Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD).

Ms. Mỹ Trang

Theo đó, cá nhân hoạt động thương mại độc lập phải đổi hàng hóa hoặc trả lại tiền cho NTD và nhận lại hàng hóa không đảm bảo chất lượng, số lượng, công dụng như đã thông tin.

Đồng thời, Ban quản lý chợ, trung tâm thương mại phải đặt và duy trì hoạt động của cân đối chứng, thiết bị đo lường tại các chợ, trung tâm thương mại để NTD tự kiểm tra số lượng, khối lượng hàng hóa.

Đối với hợp đồng giao kết với NTD theo mẫu và điều kiện giao dịch chung, phải được thể hiện bằng tiếng Việt,  trên nền giấy và màu mực tương phản nhau. Đồng thời trước khi áp dụng, phải đăng ký theo quy định tại Sở Công Thương hoặc Bộ Công Thương.

Người tiêu dùng, tổ chức bảo vệ quyền lợi NTD có quyền yêu cầu CQNN bảo vệ quyền lợi của NTD. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời. Nếu vụ việc phức tạp, có thể gia hạn thời hạn trả lời nhưng không quá 15 ngày làm việc.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/12/2011.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,440

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn