Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Chi tiết Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

29/10/2011 11:20 AM

Ngày 27/10/2011, Chính Phủ ban hành Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD).

Ms. Mỹ Trang

Theo đó, cá nhân hoạt động thương mại độc lập phải đổi hàng hóa hoặc trả lại tiền cho NTD và nhận lại hàng hóa không đảm bảo chất lượng, số lượng, công dụng như đã thông tin.

Đồng thời, Ban quản lý chợ, trung tâm thương mại phải đặt và duy trì hoạt động của cân đối chứng, thiết bị đo lường tại các chợ, trung tâm thương mại để NTD tự kiểm tra số lượng, khối lượng hàng hóa.

Đối với hợp đồng giao kết với NTD theo mẫu và điều kiện giao dịch chung, phải được thể hiện bằng tiếng Việt,  trên nền giấy và màu mực tương phản nhau. Đồng thời trước khi áp dụng, phải đăng ký theo quy định tại Sở Công Thương hoặc Bộ Công Thương.

Người tiêu dùng, tổ chức bảo vệ quyền lợi NTD có quyền yêu cầu CQNN bảo vệ quyền lợi của NTD. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời. Nếu vụ việc phức tạp, có thể gia hạn thời hạn trả lời nhưng không quá 15 ngày làm việc.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/12/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,693

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.
  • 10:30 | 23/11/2020 Quyết định 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 về việc phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình năm 2030.
  • 07:30 | 21/11/2020 Quyết định 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
  • 07:00 | 21/11/2020 Công văn 9740/VPCP-V.I ngày 20/11/2020 về việc thực hiện kiến nghị của UBTVQH về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 15:20 | 20/11/2020 Thông tư 30/2020/TT-BGTVT ngày 18/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn