Điều kiện để đạt Đại học chuẩn quốc gia

31/10/2015 13:39 PM

Theo Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT thì tiêu chuẩn cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia gồm:

Ms.Thụy Hân

- Đất đai, cơ sở vật chất và thiết bị;

- Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý;

- Chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo;

- Hoạt động khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế;

- Về Tài chính;

- Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Kết quả xếp hạng trên cơ sở giáo dục đại học hiện hành;

- Sự hài lòng của sinh viên và của người sử dụng lao động.

Nội dung cụ thể của các tiêu chuẩn, cũng như hồ sơ, thủ tục đăng ký công nhận… xem chi tiết tại Thông tư 24.

Chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia có giá trị trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 09/11/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,221

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn