Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng NNVN 2015

27/10/2015 09:54 AM

Từ ngày 01/12/2015, Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ được áp dụng theo Thông tư 19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015.

Ms. Thu Thủy
Theo đó, bãi bỏ các văn bản quy định về Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước trước đây, gồm:

- Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN ngày 17/12/1998.

- Quyết định 183/2000/QĐ-NHNN2 ngày 14/6/2000.

- Quyết định 225/2001/QĐ-NHNN ngày 23/3/2001.

- Quyết định số 162/2002/QĐ-NHNN ngày 06/3/2002.

- Quyết định số 961/2002/QĐ-NHNN ngày 09/9/2002.

- Quyết định số 1579/2003/QĐ-NHNN ngày 01/12/2003.

- Quyết định số 1638/2003/QĐ-NHNN ngày 26/12/2003.

- Quyết định số 56/2006/QĐ-NHNN ngày 14/12/2006.

Theo Thông tư 19/2015/TT-NHNN thì Kết cấu hệ thống tài khoản tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước gồm:

- Các tài khoản trong bảng gồm:

+ Loại 1: Tiền và tài sản thanh khoản;

+ Loại 2: Cho vay, mua bán giấy tờ có giá, thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước;

+ Loại 3: Tài sản cố định và tài sản Có khác;

+ Loại 4: Phát hành tiền và nợ phải trả;

+ Loại 5: Vốn, quỹ và kết quả hoạt động của Ngân hàng Nhà nước;

+ Loại 6: Tài khoản trung gian;

+ Loại 7: Thu nhập;

+ Loại 8: Chi phí.

- Các tài khoản ngoài bảng gồm:

+ Loại 9: Các cam kết ngoài bảng;

+ Loại 0: Tài khoản ghi nhớ ngoài bảng.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,046

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn