Sửa đổi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật ở VN

20/10/2015 10:56 AM

Thông tư 34/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 03/2015/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

Ms. Minh Nguyệt
Theo đó, Thông tư này sửa đổi một số nội dung sau:

- Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký, dạng thuốc, tên thuốc BVTV theo Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

- Loại khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên rau, quả, chè ở Việt Nam theo Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

- Loại khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam một số thuốc BVTV theo Phụ lục III kèm theo Thông tư này.

- Đăng ký chính thức các thuốc BVTV vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam theo Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.

- Đăng ký bổ sung một số thuốc BVTV vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam theo Phụ lục V kèm theo Thông tư này.

Thông tư 34/2015/TT-BNNPTNT có hiêu lực từ ngày 23/11/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,120

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.
  • 14:48 | 17/09/2021 Quyết định 1541/QĐ-CHK về việc ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay.
  • 09:40 | 17/09/2021 Thông tư 13/2021/TT-BYT về việc quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách.
  • 14:50 | 16/09/2021 Nghị quyết 107/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021.
  • 15:22 | 13/09/2021 Công điện 905/CĐ-BGDĐT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19.
  • 11:39 | 13/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
  • 09:55 | 13/09/2021 Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn