Nâng cao năng lực quản lý chất lượng KCB từ nay đến năm 2025

15/10/2015 14:11 PM

Ngày 14/10/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4276/QĐ-BYT phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Linh Lê

Theo đó, các nội dung phải đạt được vào năm 2025 để hoàn thành mục tiêu nâng cao nhận thức về tăng cường quản lý chất lượng KCB, từng bước xây dựng văn hóa chất lượng trong các cơ sở KCB như sau:

- Trên 80% người bệnh hài lòng về chất lượng KCB.

- Đạt tối thiểu 200 cán bộ chuyên trách về quản lý chất lượng được đào tạo và cấp chứng nhận có thể tham gia làm đánh giá viên về chất lượng bệnh viện.

- Trên 80% cán bộ quản lý trong bệnh viện được tập huấn và nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng KCB.

- Trên 50% người hành nghề KCB được tập huấn về sự cần thiết tăng cường quản lý chất lượng KCB và nắm được ít nhất 1 phương pháp cải tiến chất lượng.

- Trên 80% người bệnh biết được quyền và nghĩa vụ khi KCB.

Quyết định 4276/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,588

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn