Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Ai không được làm Giám đốc BHXH Huyện?

27/10/2011 16:47 PM

Ngày 20/10/2011, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 4393/BHXH-TCCB về việc không bố trí thân nhân làm một số công việc trong các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Ms. Thu Hà

Theo đó, nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng, Công văn quy định Giám đốc BHXH tỉnh không được bố trí cho vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ Giám đốc BHXH huyện, thành phố, thị xã; kế toán trưởng hoặc kế toán viên, thủ quỹ BHXH tỉnh. Không được bố trí những vị trí như trưởng, phó phòng các phòng: Tổ chức hành chính, Kế hoạch tài chính…, Trưởng phòng các phòng cấp sổ, thẻ; Giám định BHYT; Thu và kiểm tra.

Ngoài ra, Phó Giám Đốc BHXH tỉnh không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ các chức vụ Trưởng, phó phòng nghiệp vụ mà phòng đó bản thân được phân công phụ trách; không được giữ chức vụ PGĐ BHXH huyện mà PGĐ BHXH tỉnh đang được phân công phụ trách...

Công văn còn quy định, Trưởng, Phó phòng thuộc BHXH tỉnh, GĐ BHXH huyện, PGĐ BHXH huyện không được bố trí những người nêu trên làm trong đơn vị mà họ trực tiếp quản lý, điều hành.

Công văn có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,063

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • 16:25 | 27/11/2020 Công văn 9895/VPCP-KGVX ngày 26/11/2020 về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  • 16:20 | 27/11/2020 Nghị quyết 124/2020/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
  • 16:00 | 27/11/2020 Công văn 4415/BQP-TM ngày 25/11/2020 về việc triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 15:36 | 27/11/2020 Thông tư 15/2020/TT-NHNN ngày 20/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn