Ai không được làm Giám đốc BHXH Huyện?

27/10/2011 16:47 PM

Ngày 20/10/2011, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 4393/BHXH-TCCB về việc không bố trí thân nhân làm một số công việc trong các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Ms. Thu Hà

Theo đó, nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng, Công văn quy định Giám đốc BHXH tỉnh không được bố trí cho vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ Giám đốc BHXH huyện, thành phố, thị xã; kế toán trưởng hoặc kế toán viên, thủ quỹ BHXH tỉnh. Không được bố trí những vị trí như trưởng, phó phòng các phòng: Tổ chức hành chính, Kế hoạch tài chính…, Trưởng phòng các phòng cấp sổ, thẻ; Giám định BHYT; Thu và kiểm tra.

Ngoài ra, Phó Giám Đốc BHXH tỉnh không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ các chức vụ Trưởng, phó phòng nghiệp vụ mà phòng đó bản thân được phân công phụ trách; không được giữ chức vụ PGĐ BHXH huyện mà PGĐ BHXH tỉnh đang được phân công phụ trách...

Công văn còn quy định, Trưởng, Phó phòng thuộc BHXH tỉnh, GĐ BHXH huyện, PGĐ BHXH huyện không được bố trí những người nêu trên làm trong đơn vị mà họ trực tiếp quản lý, điều hành.

Công văn có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,971

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn