Điều kiện đăng ký hoạt động dạy nghề

27/10/2011 11:35 AM

Nhằm tăng cường quản lý chất lượng dạy nghề, ngày 24/10/2011, Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 29/2011/TT-BLĐTBXH về đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài; cơ sở giáo dục và các DN, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Ms. Huyền Trang

Theo đó, điều kiện để cấp GCN đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trình độ trung cấp và cao đẳng nghề như sau:
-    Nghề đăng ký phải nằm trong danh mục nghề đào tạo.
-    Lớp học lý thuyết không quá 35 HS-SV, lớp học thực hành không quá 18 HS-SV.
-    Trang bị đầy đủ thiết bị dạy nghề.
-    Đội ngũ GV: tối đa 20 HS-SV trên 1 GV. Tỷ lệ GV cơ hữu phải chiếm ít nhất 70% trên tổng GV đối với cơ sở dạy nghề công lập; ít nhất 50% trên tổng GV đối vơi cơ sở dạy nghề tư thục.
-    Phải xây dựng chương trình dạy nghề chi tiết.

Riêng đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/HS; phòng học thực hành là 2,5 m2/HS; và tỷ lệ GV đảm bảo tối đa 20HS/GV.

Thông tư có hiệu lực từ 01/01/2012, thay thế QĐ 72/2008/QĐ-BLĐTBXH />

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,330

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:10 | 16/12/2019 Nghị định 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác có hiệu lực từ 01/02/2020.
  • 10:15 | 16/12/2019 Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có hiệu lực từ 25/12/2019.
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn