Hướng dẫn xử lý nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp

21/08/2015 08:45 AM

Ngày 20/8/2015 Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 11/2015/TT-NHNN hướng dẫn xử lý nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP .

Khánh Vi
Theo đó:

- Công ty tiếp tục hoạt động theo Điều 4, Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 Nghị định 118/2014/NĐ-CP chủ động xây dựng phương án trả nợ để đề nghị tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay.

- Trước khi thực hiện chuyển đổi theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Khoản 3 Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định 118/2014/NĐ-CP công ty phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ vay cho tổ chức tín dụng hoặc thỏa thuận về phương án chuyển giao khoản nợ vay.

- Công ty giải thể theo Điều 7 và Điều 11 Nghị định 118/2014/NĐ-CP phải thanh toán nợ vay trước khi giải thể.

Chính phủ xem xét xử lý đối với trường hợp công ty giải thể không còn khả năng thanh toán và không còn tài sản.

- Tổ chức tín dụng phối hợp với công ty xử lý nợ vay theo phương thức bán nợ.

Thông tư 11/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 05/10/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,376

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:20 | 05/07/2021 Công văn 1800/BGDĐT-QLCL Về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.
  • 08:40 | 05/07/2021 Công văn 3775/BYT-KCB về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • 07:30 | 05/06/2021 Thông tư 37/2021/TT-BQP quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng.
  • 09:57 | 05/05/2021 Thông tư 29/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
  • 15:40 | 29/04/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
  • 13:50 | 29/04/2021 Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất.
  • 09:55 | 29/04/2021 Thông tư 28/2021/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12.
  • 08:55 | 28/04/2021 Hướng dẫn 02-HD/BTCTW Hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
  • 08:36 | 28/04/2021 Hướng dẫn 23/HD-VKSTC về kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử các vụ án hình sự.
  • 15:55 | 27/04/2021 Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn