Không đóng BHYT bị phạt đến 30 triệu đồng

22/10/2011 17:30 PM

Đó là nội dung của Nghị định 92/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo hiểm y tế vừa được Chính Phủ ban hành ngày 17/10/2011.

Ms. Mỹ Trang

Trường hợp người sử dụng lao động không đóng BHYT cho toàn bộ số người lao động có trách nhiệm tham gia BHYT thì sẽ bị phạt đến 30.000.0000đ. Đồng thời buộc nộp số tiền phải đóng và lãi phát sinh vào tài khoản thu của quỹ BHYT.

Trường hợp đưa người không thuộc trách nhiệm quản lý vào danh sách để tham gia BHYT sẽ bị phạt từ 500.000đ đến 2.000.000đ trên mỗi thẻ, đồng thời bị thu hồi thẻ và buộc hoàn trả số tiền do Quỹ BHYT đã chi trả trong khám, chữa bệnh BHYT.

Hành vi xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng tham gia BHYT có thể bị phạt đến 40.000.000đ (đối với mức vi phạm từ 150.000.0000đ trở lên).

Hành vi cấp, cấp lại, đổi thẻ BHYT chậm hơn thời gian quy định sẽ bị phạt từ 300.000đ đến 8.000.000đ, và buộc phải cấp thẻ trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày giao quyết định xử lý vi phạm.

Đồng thời, cho người khác mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác có thể bị phạt đến 2.000.000đ.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2011.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,827

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:10 | 16/12/2019 Nghị định 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác có hiệu lực từ 01/02/2020.
  • 10:15 | 16/12/2019 Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có hiệu lực từ 25/12/2019.
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn