Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (29/06 - 04/07/2015)

06/07/2015 07:48 AM

Sau đây là những văn bản nổi bật vừa cập nhật được trong tuần qua (từ ngày 29/06 – 04/07/2015):

Ms. Kim Kiều
1. Cụ thể quy định Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm

Ngày 15/06/2015, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 06/2015/TT-BTP hướng dẫn cụ thể việc Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm. Theo đó:

Công chứng viên đang hành nghề phải tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm do Học viện Tư pháp; Hội công chứng viên hoặc Sở Tư pháp (nếu địa phương chưa lập Hội công chứng viên) tổ chức tối thiểu 03 ngày làm việc (24 giờ).

Công chứng viên vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm sẽ bị xử lý theo Điều lệ của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

Công chứng viên đã tham gia giảng dạy tại Học viện Tư pháp hoặc giảng dạy tại 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm hoặc tham gia 01 khóa bồi dưỡng nghề công chứng nước ngoài được miễn tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng trong năm đó.

Thông tư 06/2015/TT-BTP có hiệu lực ngày 01/08/2015, thay thế Thông tư 11/2011/TT-BTP và Quyết định 01/2008/QĐ-BTP.

2. Quy định mới về hóa đơn điện tử

Ngày 23/06/2015, Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 1209/QĐ-BTC Quy định về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Theo đó:

- Quy định này hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đối với các doanh nghiệp, cơ quan thuế.

- Áp dụng cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.

- Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 06/2015 đến hết tháng 12/2016.

- Doanh nghiệp tham gia thí điểm sử dụng hóa đơn xác thực phải thực hiện đúng quy định tại Quyết định này.

Quyết định 1209/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Hướng dẫn tạm thời Đăng ký doanh nghiệp

Ngày 26/06/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn tạm thời việc đăng ký doanh nghiệp. Theo đó:

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp thực hiện theo Điều 20, 21, 22, 23 và 27 Luật Doanh nghiệp 2014.

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (VPĐD) thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP .

- Doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD; Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Ngoài ra, Công văn còn hướng dẫn việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp; giải thể doanh nghiệp; chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPĐD…

4. Hướng dẫn Luật nhà ở 2014, Luật kinh doanh bất động sản 2014

Ngày 30/06/2015, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1436/BXD-QLN hướng dẫn Luật nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Theo đó:

- Đối với Luật nhà ở 2014 thì hướng dẫn các nội dung sau:

+ Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở;

+ Phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở công vụ;

+ Phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở tái định cư;

+ Chính sách nhà ở xã hội;

+ Tài chính cho phát triển nhà ở;

+ Quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

+ Quản lý, sử dụng nhà ở chung cư;

+ Sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Đối với Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì hướng dẫn các nội dung sau:

+ Áp dụng các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản;

+ Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn;

+ Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai;

+ Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản;

+ Cấp chứng chỉ, đào tạo môi giới bất động sản…

5. Hướng dẫn tạm thời đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Ngày 30/06/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4332/BKHĐT-ĐTNN hướng dẫn tạm thời thủ tục hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong khi chờ văn bản hướng dẫn Luật đầu tư 2014.

Theo đó:

- Hướng dẫn cụ thể về hồ sơ cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án đầu tư thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài cũng như thuộc diện không phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

- Ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

6. Sửa đổi quy định về cấp Giấy phép cho ngân hàng thương mại

Đây là nội dung của Thông tư 08/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2011/TT-NHNN về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…
 
Theo đó, Thông tư bổ sung các nội dung sau:

- Đối với quy định nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép: Trường hợp giấy tờ không phải bản sao có chứng thực thì phải xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu, người đối chiếu ký xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác.

- Nguyên tắc, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép.

Thông tư 08/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 13/08/2015 và Điểm 23.3 khoản 23, khoản 24 Mục X Thông tư 03/2007/TT-NHNN hết hiệu lực kể từ ngày này.

7. Ban hành nhiều quy chuẩn mới về kỹ thuật nổ

Ngày 22/12/2015, nhiều quy chuẩn mới về kỹ thuật nổ sẽ có hiệu lực thi hành, bao gồm:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện (Thông tư 14/2015/TT-BCT )

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ (Thông tư 15/2015/TT-BCT )

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước (Thông tư 16/2015/TT-BCT )

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương (Thông tư 17/2015/TT-BCT )

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1 (Thông tư 19/2015/TT-BCT )

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp (Thông tư 20/2015/TT-BCT ).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,465

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
  • 07:00 | 27/02/2021 Quyết định 286/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn