Đã có văn bản hướng dẫn Luật nhà ở 2014

02/07/2015 16:37 PM

Ngày 30/06/2015, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1436/BXD-QLN hướng dẫn Luật nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Theo đó:

Ms. Tôn Trang
- Đối với Luật nhà ở 2014 thì hướng dẫn các nội dung sau:

+ Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở;

+ Phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở công vụ;

+ Phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở tái định cư;

+ Chính sách nhà ở xã hội;

+ Tài chính cho phát triển nhà ở;

+ Quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

+ Quản lý, sử dụng nhà ở chung cư;

+ Sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Đối với Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì hướng dẫn các nội dung sau:

+ Áp dụng các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản;

+ Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn;

+ Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai;

+ Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản;

+ Cấp chứng chỉ, đào tạo môi giới bất động sản…

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 22,430

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:30 | 27/06/2022 Nghị định 10/2022/TT-BGTVT ngày 23/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
  • 11:30 | 27/06/2022 Quyết định 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
  • 08:30 | 27/06/2022 Thông tư 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
  • 02:00 | 27/06/2022 Nghị quyết 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
  • 14:00 | 25/06/2022 Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 .
  • 08:00 | 25/06/2022 Nghị định 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 về Quy chế làm việc của Chính phủ.
  • 07:38 | 25/06/2022 Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
  • 07:30 | 25/06/2022 Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  • 14:30 | 24/06/2022 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
  • 13:30 | 24/06/2022 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn