Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Định mức kỹ thuật bằng tư liệu ảnh vệ tinh

22/10/2011 11:06 AM

Ngày 14/10/2011, Bộ Tài Nguyên Môi Trường ban hành Thông tư số 37/2011/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh.

Ms. Minh Nguyệt

Theo đó, quy định cụ thể định mức kinh tế - kỹ thuật theo các tỷ lệ tương ứng bằng tư liệu ảnh vệ tinh xây dựng, bằng tư liệu vệ tinh áp dụng tính đơn giá sản phẩm thành lập bản đồ chuyên đề, bằng tư liệu ảnh vệ tinh áp dụng thực hiên nội dung công việc. Việc xây dựng định mức dựa trên sự kết hợp 2 phương pháp là tổng hợp và phân tích.

Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm các định mức thành phần: định mức lao động công nghệ, định mức vật tư thiết bị. Mỗi định mức được quy định rất cụ thể về khâu công tác chuẩn bị gồm nội dung công việc, phân loại khó khăn, quy định định biên, định mức…; biên tập khoa học; thành lập bản đồ nền, bình đồ ảnh vệ tinh; điều tra bổ sung ngoại nghiệp; lập bản đồ gốc tác giả; biên tập trình bày, báo cáo thuyết minh bản đồ chuyên đề.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/11/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,007

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:00 | 16/01/2021 Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020.
  • 09:00 | 16/01/2021 Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị ĐVSNCL, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần.
  • 08:40 | 16/01/2021 Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
  • 08:35 | 16/01/2021 Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC ngày 13/01/2021 phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và TANDTC trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, TA điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách TTHC.
  • 08:30 | 16/01/2021 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.
  • 08:10 | 16/01/2021 Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.
  • 17:00 | 15/01/2021 Hướng dẫn 13/HD-VKSTC ngày 15/01/2021 công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021.
  • 16:45 | 15/01/2021 Hướng dẫn 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021.
  • 14:00 | 15/01/2021 Quyết định 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.
  • 07:10 | 15/01/2021 Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn