Định mức kỹ thuật bằng tư liệu ảnh vệ tinh

22/10/2011 11:06 AM

Ngày 14/10/2011, Bộ Tài Nguyên Môi Trường ban hành Thông tư số 37/2011/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh.

Ms. Minh Nguyệt

Theo đó, quy định cụ thể định mức kinh tế - kỹ thuật theo các tỷ lệ tương ứng bằng tư liệu ảnh vệ tinh xây dựng, bằng tư liệu vệ tinh áp dụng tính đơn giá sản phẩm thành lập bản đồ chuyên đề, bằng tư liệu ảnh vệ tinh áp dụng thực hiên nội dung công việc. Việc xây dựng định mức dựa trên sự kết hợp 2 phương pháp là tổng hợp và phân tích.

Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm các định mức thành phần: định mức lao động công nghệ, định mức vật tư thiết bị. Mỗi định mức được quy định rất cụ thể về khâu công tác chuẩn bị gồm nội dung công việc, phân loại khó khăn, quy định định biên, định mức…; biên tập khoa học; thành lập bản đồ nền, bình đồ ảnh vệ tinh; điều tra bổ sung ngoại nghiệp; lập bản đồ gốc tác giả; biên tập trình bày, báo cáo thuyết minh bản đồ chuyên đề.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/11/2011.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,866

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:50 | 07/12/2019 Công văn 1519/QLCL-QLVBCC ngày 05/12/2019 về việc thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
  • 15:05 | 06/12/2019 Quyết định 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
  • 13:30 | 06/12/2019 Thông tư 30/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BYT hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh có hiệu lực từ 01/02/2020.
  • 10:50 | 06/12/2019 Từ 20/01/2020, Thông tư 31/2019/TT-BYT quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường có hiệu lực thi hành.
  • 14:42 | 05/12/2019 Công văn 4515/BHXH-TCCB ngày 29/11/2019 hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới.
  • 14:24 | 05/12/2019 Thông tư 178/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý có hiệu lực từ 15/01/2020.
  • 14:20 | 05/12/2019 Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
  • 09:05 | 05/12/2019 Thông tư 177/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực từ 16/01/2020.
  • 08:30 | 05/12/2019 Nghị định 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.
  • 07:55 | 05/12/2019 Thông tư 79/2019/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công có hiệu lực từ 01/01/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn