Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Danh sách 11 Luật mới vừa được Quốc hội thông qua

25/06/2015 15:02 PM

Sau đây là danh sách các Luật mới vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 khóa XIII:

Xuân Ngọc
1. Luật tổ chức chính phủ 2015 (xem bài viết liên quan tại đây)

2. Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 (xem bài viết liên quan tại đây)

3. Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015 (xem bài viết liên quan tại đây)

4. Luật nghĩa vụ quân sự 2015 (xem bài viết liên quan tại đây)

5. Luật thú y 2015 (xem bài viết liên quan tại đây)

6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (xem bài viết liên quan tại đây)

7. Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi 2015 (xem bài viết liên quan tại đây)

8. Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi 2015 (xem bài viết liên quan tại đây)

9. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 (xem bài viết liên quan tại đây)

10. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 (xem bài viết liên quan tại đây)

11. Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 (xem bài viết liên quan tại đây).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 44,070

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
  • 07:00 | 27/02/2021 Quyết định 286/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn