Điểm tin văn bản nổi bật tuần đầu tháng 06

06/06/2015 15:31 PM

Xuân Sơn xin điểm lại những văn bản nổi bật vừa cập nhật được trong tuần đầu tháng 06/2015 (từ ngày 01 - 06/06/2015):

Xuân Sơn
1. Giới thiệu điểm mới Quyết định 879 về quy trình quản lý khai, nộp, kế toán thuế

Ngày 15/5/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 879/QĐ-TCT về Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế thay thế Quyết định 1864/QĐ-TCT . Theo đó:

- Sửa đổi, bổ sung nội dung quản lý nghĩa vụ kê khai đối với người nộp thuế mới thành lập.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung quản lý nghĩa vụ kê khai đối với người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

- Sửa đổi nội dung xử lý hồ sơ khai thuế điều chỉnh, bổ sung của người nộp thuế.

- Sửa đổi nội dung lập biên bản vi phạm hành chính thuế.

- Sửa đổi một số mẫu biểu.

Xem chi tiết những điểm mới này tại Công văn 2063/TCT-CS ngày 27/5/2015.

2. Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi tại BHXH cấp huyện

Theo Thông tư 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thì việc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) cấp huyện được thực hiện như sau:

- BHXH cấp huyện có trách nhiệm cung cấp danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu để niêm yết công khai tại UBND cấp xã.

- BHXH cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra ngay hồ sơ mà UBND xã gửi đến, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em trong thời hạn 10 ngày làm.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì ngay sau khi nhận được hồ sơ, BHXH cấp huyện thông báo cho UBND cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ và gửi lại cho BHXH cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

3. Điều kiện cán bộ, công chức được nghỉ hưu trễ

Từ ngày 15/7/2015, để được nghỉ hưu trễ, các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 53/2015/NĐ-CP phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đủ sức khỏe để thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

- Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền.

Thời gian nghỉ hưu trễ của những đối tượng này tối đa là 05 năm.

4. Giảm lãi suất cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên

Từ ngày 05/06/2015, mức lãi suất cho vay áp dụng đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ được áp dụng theo Quyết định 750/QĐ-TTg năm 2015, cụ thể:

- Lãi suất cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, cho vay vốn quỹ Quốc gia về việc làm là 6,6%/năm (0,55%/tháng).

- Lãi suất cho vay đối với Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn là 9,0%/năm (0,75%/tháng).

Quyết định 750  thay thế Quyết định 872/QĐ-TTg năm 2014 và một phần Quyết định 1826/QĐ-TTg năm 2013.

5. Hồ sơ mua, bán điện với nước ngoài

Ngày 29/05/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư 09/2015/TT-BCT quy định hồ sơ đề nghị và trình tự thực hiện thẩm định, phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài đối với từng dự án xuất, nhập khẩu điện.

Theo đó, hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài của dự án bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài;

- Bản sao văn bản đề nghị mua điện hoặc chấp thuận bán điện của phía nước ngoài;

- Bản sao văn bản thỏa thuận của Đơn vị quản lý lưới điện khác trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư này;

- Phương án dự kiến mua, bán điện với nước ngoài của dự án xuất, nhập khẩu điện.

Thông tư 09 có hiệu lực từ 10/7/2015 và thay thế Thông tư 11/2008/TT-BCT .

6. Không hạn chế nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng vào ĐH, CĐ

Đó là nội dung tại Công văn 672/KTKĐCLGD năm 2015 hướng dẫn tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2015.

Để tạo điều kiện cho thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn các Sở GDĐT, các trường thực hiện các nội dung sau:

- Không hạn chế nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của thí sinh vào học các ngành theo danh mục của Công văn 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD và các ngành bổ sung do các trường công bố theo quy định;

- Trước 15/8/2015 các trường gửi kết quả tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh biết;

- Trước 20/8/2015 những thí sinh được tuyển thẳng phải đăng ký nhập học với trường có nguyện vọng học, quá thời hạn trên các trường xử lý như không đến nhập học.

7. Trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ

Ngày 27/05/2015, Liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

Theo đó, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ đối với các viên chức làm việc ở các cơ sở y tế công lập trong các trường hợp sau:

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I) mã số V.08.01.01 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch bác sĩ cao cấp (mã số 16.116);

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II) mã số V.08.01.02 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch bác sĩ chính (mã số 16.117);

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III) mã số V.08.01.03 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch bác sĩ (mã số 16.118).

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 16/7/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,695

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 28/01/2022 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
  • 13:00 | 27/01/2022 Quyết định 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 về Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
  • 11:00 | 26/01/2022 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được thông qua ngày 11/01/2022.
  • 08:00 | 25/01/2022 Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2022 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025.
  • 10:00 | 22/01/2022 Công văn 682/BGTVT-VT ngày 21/01/2022 về tiêu chuẩn, điều kiện hành khách, tổ bay trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ.
  • 09:00 | 21/01/2022 Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 sửa đổi một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.
  • 11:00 | 20/01/2022 Nghị định 12/2022/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam ở nước ngoài theo hợp đồng.
  • 10:00 | 19/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường.
  • 08:00 | 18/01/2022 Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
  • 10:00 | 17/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn