Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

03/06/2015 09:19 AM

Từ ngày 01/6/2015, Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) giai đoạn 2015 - 2025 bắt đầu có hiệu lực.

Ms. Hương Như
Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2015 đến khi Luật TGPL sửa đổi có hiệu lực, Đề án có những nhiệm vụ sau:

- Nâng cao chất lượng hoạt động TGPL, chú trọng vụ việc tham gia tố tụng trong lĩnh vực hình sự, hôn nhân và gia đình; các vụ việc đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn pháp luật tiền tố tụng.

- Sắp xếp tổ chức TGPL nhà nước theo hướng tinh gọn, giảm bớt chi phí bộ máy hành chính; tập trung nguồn lực cho việc nâng cao chất lượng TGPL.

- Xã hội hóa hoạt động TGPL.

- Bồi dưỡng đội ngũ Trợ giúp viên; đào tạo đội ngũ chuyên viên pháp lý hiện có thành Trợ giúp viên cho các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý.

- Nghiên cứu, xây dựng Luật TGPL sửa đổi.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,862

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • 16:25 | 27/11/2020 Công văn 9895/VPCP-KGVX ngày 26/11/2020 về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  • 16:20 | 27/11/2020 Nghị quyết 124/2020/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
  • 16:00 | 27/11/2020 Công văn 4415/BQP-TM ngày 25/11/2020 về việc triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 15:36 | 27/11/2020 Thông tư 15/2020/TT-NHNN ngày 20/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn