Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 25 Năm 2022

27/06/2022 15:06 PM

Sau đây là một số văn bản mới nổi bật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được từ ngày 20/6 – 26/6/2022.

Quý Tân

1. Biểu mẫu mới về xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Đây là nội dung tại Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT tăng từ 10% xuống 8%.

Theo đó, ban hành Mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022.

Cụ thể tên biểu mẫu: “Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót”

Có 2 Ghi chú khi sử dụng Mẫu:

- Trường hợp CQT tiếp nhận Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do NNT gửi đến theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì “Chữ ký số” là chữ ký số của cơ quan thuế.

- Trường hợp CQT tiếp nhận Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do NNT gửi đến theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì “Chữ ký số” là chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế.

Nghị định 41/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 20/6/2022.

2. Mẫu loại Hợp đồng BOT ngành giao thông vận tải

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 09/2022/TT-BGTVT hướng dẫn nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và mẫu loại hợp đồng BOT ngành giao thông vận tải.

Theo đó, Mẫu loại Hợp đồng BOT sẽ bao gồm:

- Văn bản thỏa thuận của các bên về hợp đồng, bao gồm:

+ Căn cứ pháp lý ký kết hợp đồng dự án;

+ Thông tin chung về các bên ký kết hợp đồng dự án (cơ quan ký kết hợp đồng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án); hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý;

+ Thời hạn hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

- Điều kiện chung của hợp đồng gồm các điều khoản chung được áp dụng trong các Hợp đồng BOT thuộc ngành giao thông vận tải.

- Điều kiện cụ thể của hợp đồng để làm rõ các nội dung tương ứng với điều kiện chung của Hợp đồng BOT thuộc ngành giao thông vận tải.

- Phụ lục hợp đồng là một bộ phận cấu thành của hợp đồng dự án, trường hợp cần thiết, hợp đồng có thể có phụ lục hợp đồng kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng.

Thông tư 09/2022/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ 01/10/2022.

3. 02 mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của cơ quan Nhà nước (CQNN) trên môi trường mạng, có 02 mức độ như sau:

- DVCTT toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng.

Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- DVCTT một phần: là DVCTT không bảo đảm các điều kiện quy định trên.

Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022.

4. Áp mức thuế cao hơn với người sở hữu nhiều đất, nhà ở

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng định hướng giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai, trong đó nhấn mạnh:

Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

(Nghĩa là cá nhân sở hữu nhiều đất, nhà ở sẽ bị đánh thuế cao hơn so với bình thường).

Ngoài ra, một số chính sách khác cũng đáng chú ý:

- Rà soát chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp, xây dựng chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất theo thông lệ quốc tế, phù hợp với trình độ phát triển, điều kiện cụ thể và lộ trình thích hợp.

- Có chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư; đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người có công với cách mạng…

Xem thêm tại Nghị quyết 18-NQ/TW ban hành ngày 16/6/2022.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,847

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:45 | 20/08/2022 Công văn 3966/BGDĐT-CNTT ngày 19/8/2022 về hỗ trợ thông tin về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học.
  • 07:45 | 19/08/2022 Thông tư 54/2022/TT-BTC ngày 17/8/2022 quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao.
  • 07:50 | 18/08/2022 Nghị định 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật 24/2018/QH14 về An ninh mạng.
  • 07:45 | 18/08/2022 Thông tư 50/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
  • 11:00 | 17/08/2022 Công văn 2216/BHXH-CSXH ngày 12/8/2022 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15
  • 10:20 | 17/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
  • 10:00 | 17/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
  • 07:45 | 17/08/2022 Thông tư 52/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
  • 15:30 | 16/08/2022 Thông tư 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
  • 10:00 | 16/08/2022 Công văn 4632/BYT-KHTC ngày 15/08/2022 về chế độ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết 16/NQ-CP

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn