Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 25, 26 Năm 2021

28/06/2021 14:32 PM

Sau đây là một số văn bản mới nổi bật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được trong 02 tuần qua (từ ngày 14/6 – 27/6/2021):

Trung Tài

1. Từ 01/7/2021, thu hồi CMND khi đổi sang CCCD trong mọi trường hợp

Đây là nội dung tại Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP .

Theo đó, sẽ thu lại CMND đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ CCCD.

Hiện hành chỉ quy định thu lại thẻ CMND 9 số nếu bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) theo Điều 15 Thông tư 07/2016/TT-BCA .

Ngoài ra, Thông tư này còn quy định về địa điểm cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD khi công dân có nhu cầu, cụ thể:

- Công dân trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.   

- Trường hợp đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thông tư 59/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

2. Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 433/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, phê duyệt danh sách 2.027 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn cử như:

- Hà Giang: 81 thôn;   

- Quảng Ngãi: 6 thôn;

- Cao Bằng: 47 thôn;               

- Bình Đinh: 7 thôn;

- Bắc Kạn: 65 thôn;   

- Phú Yên: 10 thôn;

Quyết định 433/QĐ-UBDT có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

3. Giảm 30 khoản phí, lệ phí hỗ trợ khó khăn do Covid-19

Ngày 24/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021, đơn cử như sau:

- Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản:

Bằng 90% mức thu phí quy định tại điểm 3 Mục II Biểu phí, lệ phí ban hành kèm Thông tư 284/2016/TT-BTC ;

- Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng:

Bằng 50% mức thu lệ phí tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 150/2016/TT-BTC .

- Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB:

Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC .

Thông tư 47/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

4. 03 trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo đó, việc tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng trong các trường hợp sau đây:

- Đối tượng không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 03 tháng trở lên;

- Đối tượng không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý đối tượng;

- Đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà bị tạm giam từ 01 tháng trở lên.

Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lự từ ngày 08/8/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,286

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn