Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 24 Năm 2021

14/06/2021 10:23 AM

Sau đây là một số văn bản mới nổi bật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được tuần qua (từ ngày 07/6 – 13/6/2021):

Ngọc Duy

1. Phê duyệt danh sách các xã khu vực I, II, III giai đoạn 2021-2025

Quyết định 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, phê duyệt danh sách 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm:

- 1.673 xã khu vực I (xã bước đầu phát triển);

- 210 xã khu vực II (xã còn khó khăn);

- 1.551 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn).

Các xã khu vực II, III nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách đối với xã khu vực II, III kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền có hiệu lực.

Xem chi tiết Danh sách các xã tại Quyết định 861/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 04/6/2021.

2. Danh mục 16 Luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới

Quyết đinh 889/QĐ-TTg ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Theo đó, Danh mục 16 Luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, đơn cử như:

- Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi, bổ sung 2010, 2019);

- Luật Thương mại 2005; Luật Giao dịch điện tử 2005;

- Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014);

- Luật Đất đai 2013; Luật Việc làm 2013;

- Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Luật Kinh doanh bất động sản 2014; Luật Nhà ở 2014;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015;

Ngoài ra còn có Danh mục 12 Nghị định do Chính phủ ban hành và 04 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết đinh 889/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 07/6/2021.

3. Quy định điều chỉnh thông tin về cư trú trong CSDL về cư trú

Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú 2020.

Theo đó, việc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) về cư trú quy định như sau:

- Nếu có sự thay đổi về chủ hộ:

+ Phải có ý kiến của chủ hộ trong Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (trừ trường hợp đã đồng ý bằng văn bản) hoặc ý kiến thống nhất đề cử của các thành viên hộ hoặc văn bản của Tòa án quyết định chủ hộ;

+ Trường hợp chủ hộ chết, mất tích,…thì ngoài ý kiến thống nhất đề cử của các thành viên hộ phải có thêm Giấy chứng tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố chết, mất tích,...

- Nếu có sự thay đổi về hộ tịch so với thông tin trong CSDL về cư trú:

+ Phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch;

+ Trường hợp đã có thông tin về sự thay đổi trong CSDL hộ tịch điện tử thì công dân không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh.

Thông tư 55/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

4. Nguyên tắc hoạt động của công ty cung ứng dịch vụ TTTD

Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng (TTTD) có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Theo đó, công ty cung ứng dịch vụ TTTD hoạt động phải theo các nguyên tắc đơn cử như sau:

- Chỉ thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ TTTD sau khi được NHNN cấp Giấy chứng nhận;

- Phải tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo tính trung thực, khách quan và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Các thỏa thuận, cam kết trong hoạt động cung ứng dịch vụ phải được lập bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương văn bản theo quy định;

- Chỉ được thu thập TTTD của khách hàng vay từ các tổ chức tham gia khi khách hàng vay đồng ý cho tổ chức tham gia này cung cấp thông tin tín dụng theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 58/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,309

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:22 | 04/08/2021 Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
  • 10:40 | 04/08/2021 Thông tư 11/2021/TT-NHNN phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
  • 09:23 | 04/08/2021 Công văn 6288/BYT-MT giảm thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19.
  • 08:16 | 04/08/2021 Thông tư 63/2021/TT-BTC quản lý kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ vụ việc cạnh tranh.
  • 07:47 | 04/08/2021 Thông tư 06/2021/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
  • 16:23 | 03/08/2021 Thông tư 08/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn phương thức xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.
  • 09:51 | 03/08/2021 Thông tư 65/2021/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.
  • 08:49 | 03/08/2021 Thông tư 64/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý ngân sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  • 08:48 | 03/08/2021 Công văn 5517/NHNN-TT áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ.
  • 15:40 | 31/07/2021 Quyết định 3646/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn