Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 24 Năm 2020

22/06/2020 14:21 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu một số văn bản nổi bật đã được cập nhật tuần qua (từ ngày 15/6 - 21/6/2020):

Thu Linh

1. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được công bố vào ngày 27/8/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn 2115/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo đó, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi vào chiều ngày 08/8/2020.

Môn thi đầu tiên bắt đầu phát bài thi vào lúc 07 giờ 30 ngày 09/8/2020; môn thi cuối cùng bắt đầu phát bài thi vào lúc 14 giờ 20 ngày 10/8/2020.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ được công bố vào ngày 27/8/2020, đồng thời việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ được hoàn thành chậm nhất ngày 30/8/2020.

Xem chi tiết tại Công văn 2115/BGDĐT-QLCL được ban hành ngày 12/6/2020.

2. Tiến độ thực hiện việc thu phí điện tử không dừng

Ngày 17/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2020/QĐ-TTg về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Theo đó, tiến độ thực hiện việc thu phí điện tử không dừng được quy định như sau:

- Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng.

- Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng theo quy định.

- Đối với các trạm thu phí do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN quản lý, tiến độ hoàn thành do Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án.

Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc các dự án đầu tư xây dựng mới, chỉ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi thực hiện thu phí điện tử không dừng theo quy định của Quyết định này.

Quyết định 19/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 và thay thế Quyết định 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017.

3. Định mức chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định tại Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 55/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam.

Theo đó, lưu học sinh được cấp sinh hoạt phí (học bổng) để hỗ trợ trang trải các chi phí sinh hoạt và học tập với định mức chi sinh hoạt phí như sau:

- Lưu học sinh đại học: 3.630.000 đồng/người/tháng;

- Lưu học sinh sau đại học: 4.110.000 đồng/người/tháng;

- Lưu học sinh các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn có thời gian đào tạo dưới 12 tháng: 4.820.000 đồng/người;

- Lưu học sinh học tiếng Việt để thi tuyển vào bậc đại học: 2.460.000 đồng/người/tháng;

- Lưu học sinh học tiếng Việt để thi tuyển vào bậc sau đại học: 2.900.000 đồng/người/tháng.

Thông tư 55/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 30/7/2020.

4. Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực

Vừa qua, các Bộ, ngành đã đưa ra các văn bản về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020, đơn cử như:

- Ngày 27/5/2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 1034/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.

- Ngày 28/5/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1018/QĐ-NHNN về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020.

- Ngày 16/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1322/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,116

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn