Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 22 Năm 2020

08/06/2020 15:30 PM

Sau đây là một số văn bản mới nổi bật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được trong tuần qua (từ ngày 01/6 - 07/6/2020):

Châu Thanh

1. 02 trường hợp điều chỉnh vị trí việc làm công chức

Theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức, quy định điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức được thực hiện trong các trường hợp sau:

(1) Cơ quan, tổ chức được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

(2) Cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ để xác định vị trí việc làm với công chức sau đây:

- Có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

- Có sự thay đổi về mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trong trường hợp có điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức thì trình tự, hồ sơ điều chỉnh được thực hiện theo 7 và Điều 8 Nghị định 62/2020/NĐ-CP kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh vị trí việc làm.

Nghị định 62/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 20/7/2020.

2. Giảm 20% phí đăng ký giao dịch bảo đảm đến hết ngày 31/12/2020

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 49/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

Theo đó, các loại phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển được giảm 20% mức thu phí từ ngày 01/6 - 31/12/2020, bao gồm:

- Đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển;

- Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký;

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm;

- Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thông tư 49/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

3. Giảm 30% phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn VSLĐ

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2020/TT-BTC về mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (ATLĐ); huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (VSLĐ).

Cụ thể, từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, giảm 30% mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ; huấn luyện an toàn, VSLĐ, đơn cử như:

- Phí cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, VSLĐ:

+ Trường hợp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thẩm định giảm từ 20.500.000 đồng/lần xuống còn 14.350.000 đồng/lần.

+ Trường hợp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thẩm định giảm từ 1.200.000 đồng/lần xuồng còn 840.000 đồng/lần.

- Phí cấp mới, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ giảm từ 15.000.000 đồng/lần xuống còn 10.500.000 đồng/lần.

Thông tư 50/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

4. Giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản

Ngày 04/6/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 25/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

- Bộ Khoa học và Công nghệ: Tập trung, ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản đối với các ngành hàng nông sản;...

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, đôn đốc các bộ và địa phương khẩn trương ban hành các quy định, hướng dẫn còn thiếu theo nhiệm vụ được giao tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP, hoàn thành trong quý II năm 2020;...

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về đất đai nhằm phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong nông nghiệp;...

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,358

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn