Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 4, 5 Năm 2020

03/02/2020 08:59 AM

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu những văn bản nổi bật đã cập nhật từ ngày 20/01 – 02/02/2020:

Quý Nguyễn

1. Hàng loạt chỉ đạo về phòng, chống dịch do vi rút Corona

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra, Chính phủ cùng các Bộ, ngành đã kịp thời đưa ra các văn bản chỉ đạo sau đây:

- Ngày 24/01/2020, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 96/KCB-ĐD&KSNK về phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona trong bệnh viện.

- Ngày 28/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg để chỉ đạo các Bộ, ngành nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; trong đó, chỉ đạo Bộ Công an cần xử lý nghiêm những người tung tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh.

- Ngày 30/01/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định 225/QĐ-BYT về thành lập đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV); trong đó, chỉ đạo thành lập 45 đội phản ứng nhanh.

- Ngày 31/01/2020:

+ Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 260/BGDĐT-GDTC về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học; trong đó, chỉ đạo các trường tùy tình huống có thể cho học sinh nghỉ học.

+ Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Công văn 149/TCQLTT-CNV về tăng cường phòng chống dịch nCoV; trong đó, chỉ đạo xử lý nghiêm việc tăng giá bán khẩu trang bất hợp lý.2. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 14/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị 02/CT-VKSTC về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo đó, VKSND tối cao chỉ thị toàn Ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao việc bảo vệ bí mật nhà nước, đơn cử như sau:

- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKS các cấp phải chịu trách nhiệm tổ chức, quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, NLĐ thuộc trách nhiệm quản lý, thực hiện đúng các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Phải quản lý chặt chẽ việc bảo mật thông tin trong xây dựng văn bản liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị, tuyệt đối không để lộ, lọt thông tin mật khi chưa được giải mật.

- Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, lựa chọn, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn trực tiếp làm công tác bảo mật…

Chỉ thị 02/CT-VKSTC có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

3. Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 20/2019/TT-BXD thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Theo đó, quy định chi phí lập đồ án quy hoạch bao gồm các chi phí sau:

- Chi phí cho những người tham gia thực hiện lập đồ án.

- Các chi phí khác: chi phí mua tài liệu, số liệu, bản đồ, văn phòng phẩm, phần mềm quy hoạch (nếu có), chi phí khấu hao thiết bị, chi phí đi lại, chi phí lưu trú, chi phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có).

Chi phí lập đồ án quy hoạch xác định theo định mức được quy định tại Thông tư này chưa bao gồm chi phí để thực hiện các công việc sau:

- Lập nhiệm vụ quy hoạch.

- Khảo sát xây dựng phục vụ lập đồ án quy hoạch.

- Mua hoặc lập các bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch (nếu có).

(Hiện hành có thêm 01 loại chi phí chưa bao gồm là “Chi phí thực hiện các công việc khác phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch”).

Thông tư 20/2019/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 10/3/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,894

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:05 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • 11:02 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 về bãi vỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 01/07/2022 Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 về ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • 08:36 | 01/07/2022 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 08:34 | 01/07/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024.
  • 08:32 | 01/07/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  • 08:30 | 01/07/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 07:50 | 01/07/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  • 07:40 | 01/07/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • 16:56 | 30/06/2022 Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn